Reviderad bredbandsstrategi för Tingsryds kommun

Den 28 april beslutade kommunfullmäktige att anta den nya strategin för utbyggnad av stamnät som tagits fram för Tingsryds kommun.

På nedanstående kartor hittar du de utbyggnadssträckor som är planerade fram till år 2016. De återges med två års marginal eftersom utbyggnadstakten är beroende många faktorer, bland annat kraftbolagens nedgrävningar av elkabel.

Kartor bredbandsstrategi och stamnät 2015-2016

Beslut i kommunfullmäktige 28 april 2011 finns att läsa i filen nedan.

 

2011-05-16