Arbete på ledningsnätet Tingsryds tätort

Just nu pågår underhållsarbete på ledningsnätet i centrala Tingsryd. Detta innebär att i delar av Tingsryd kan vattnet bli missfärgat. Det är ofarligt att dricka. Spola en stund med kallvatten så försvinner det.