Avstängning av Kyrkogatan i Ryd

Från och med måndag 5 februari kl 8.00 och fram till den 19 februari klockan 16.00 kommer Kyrkogatan i Ryd vara avstängd för fordonstrafik.

Då klippning av träden på gatan kommer ske så får ej fordon framföras på Kyrkogatan.
De som är boende på gatan kommer komma fram till sina fastigheter, förbudet gäller genomfart.