B-hallen i Tinghallen är stängd

I sommar orsakade ett regnoväder stora fuktskador i b-hallen.

Under en längre tid har lokalen avfuktats och det arbetet kommer att fortlöpa ett tag till, innan det går att bedöma omfattningen av skadorna.
Så småningom kommer arbetet med iordningställande att påbörjas, men då det är ett försäkringsärende kommer detta att ta tid, och vidare arbete i lokalen får ej göras innan ärendet har godkänts av försäkringsbolaget.
Dock vet vi med säkerhet att detta kommer att ta tid, och vi räknar inte med att hallen kommer att vara i bruk innan årsskiftet.
Detta medför att de föreningar som hyr den kvällstid får flytta upp sin verksamhet till a-hallen, där för övrigt två spegelskåp kommer att monteras inom en snar framtid.
Skolidrotten får schemalägga sina idrottslektioner i a-hallen och Bollhallen.