Bevattningsförbud upphävt i Yxnanäs

Från och med onsdag den 8 september är bevattningsförbudet upphävt i Yxnanäs.

Bevattningsförbudet infördes för att grundvattennivåerna var låga och uttaget var högt. Det är först nu som de har nått en tillräckligt bra nivå. Bevattningsförbud införs för att läget för grund- eller ytvatten kräver det för att trygga vattenförsörjningen.