Bilkyrkogården är ej tillgänglig

Under perioden 6 december 2021 – 11 februari 2022 kommer det att utföras anläggningsarbeten i anslutning till Bilkyrkogården på Kyrkö Mosse utanför Ryd.

Anläggningsarbetet utförs av Eons entreprenörer som ska dra kablar till/från Skåramåla vindkraftspark. Då kablarna ska dras utmed väg 119 så kommer detta medföra att det kommer vara svårt för besökare att ta sig till Bilkyrkogården. Parkeringen kommer vara avstängd då den kommer att användas som upplagsplats för materiel, samt kommer skogsmaskiner, grävmaskiner och andra stora fordon att köra i anläggningsområdet.