Dag- och spillvattenanslutning med rök och färgat vatten i Ryd

POLLEX AB kommer på uppdrag av TINGSRYDS KOMMUN att inventera fastigheternas dag- och spillvattenanslutningar till kommunens ledningar i Ryd under vecka 20 till 23. Detta med hjälp av rök och färgat vatten. Er fastighet kommer att beröras och entreprenören kommer att beträda er tomtmark ett flertal gånger. Vi behöver komma åt stuprör, rännstensbrunnar, spygatter eller andra dagvattenpunkter.

Som en viktig del i inventeringen kommer man som tidigare nämnt att föra in rök i ledningsnätet inne vid, samt utanför husen. Röken är vit och helt ofarlig. I enstaka fall kommer rökuppträngning att dokumenteras/fotograferas.

  • Vi ber er fylla på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar och tvättställ) som finns i fastigheten, exempelvis i badrum, pannrum, källare och garage. Detta för att undvika att röken kommer in i byggnaden. Om vattenlåset regelbundet tar emot vatten, till exempel i en dusch som ofta används så behöver inget vatten fyllas på. Vi ber er även ta fram eventuellt övertäckta uppsamlingsbrunnar och inspektionsbrunnar på fastighetens dagvatten respektive spillvattenledning.

Vi hoppas att arbetet med dag- & spillvattenanslutningarna inte ska vålla er några besvär. Tänk på att arbetet görs för att öka effektiviteten i dag- & spillvattennätet, så att dagvattennätet skall kunna omhänderta stora regnmängder och att spillvattennätet inte skall överbelastas.