Etapp 2 ledningsförnyelse överföring Urshult

Nu är det dags att påbörja den andra etappen byte av dricksvattenledning till Urshult. Arbetet påbörjas på måndag den 4 oktober och arbetet beräknas att pågå fram till slutet av december.

Vid inkoppling av den andra etappen kommer abonnenterna i Urshult att få avbrott på vattenleveransen och mer information om det kommer framöver.

Vill du veta mer hur du kan få sms-utskick kring pågående arbete, gå till

Information om driftstörningar via sms

Har du frågor kring ledningsförnyelse överföring till Urshult är du välkommen att kontakta VA-ingenjör 0477-441 00