Högröjning av samhällen och vägar

Vi kommer nu inom några veckor börja med att högröja i våra samhällen och enskilda vägar på lansbyggden. Arbetet beräknas pågå fram till april månad.

Denna åtgärd gör vi för att få en säkrare trafiksituation och att underlätta för postbilar, snöröjare, renhållningspersonal, cyklister och övriga trafikanter. 

Är det någon som har träd som de vill såga grenarna mot gatan och trottoarerna så är vi tacksamma om ni gör det innan. 

Regler för träd och buskar hittar du här!

Vänligen Tingsryds kommun