Kallt väder med risk för läckage som följd!

Nu har temperaturen sjunkit och det är kalla nätter. Då finns det risk när vädret blir mildare att vattenläckor uppstår på grund av sönderfrysta vattenrör och vattenmätare.

Vi vill därför uppmana fastighetsägare och fritidshusägare att vara extra uppmärksamma och se över era fastigheter, vattenrör och vattenmätare. Titta extra så att vattenmätaren står still när ingen tar vatten. När isproppar tinar så uppstår vattenläckorna. Tänk på att kolla med ditt försäkringsbolag vilken temperatur som det behöver vara i fastigheten utifall vattenrör och vattenmätare fryser sönder och läckage uppstår.