Kantskärning pågår i kommunen

Just nu pågår kantskärning på en del av kommunens enskilda vägar. Arbete beräknas att pågå till den 31 oktober. Detta medför att framkomligheten kan bli begränsad och bilister uppmanas att köra med försiktighet.