Kommunens centrala fax-nummer upphör

Att den centrala faxen används idag är väldigt ovanligt och den nyttjas längre inte i det vardagliga arbetet inom Tingsryds kommun. I och med att den endast används vid sällsynta tillfällen har det beslutats att faxnumret 0477-313 00 nu upphör. Det finns heller inget krav enligt lag för en kommun att ha ett centralt faxnummer.

I regel används faxen till orosanmälningar som Polismyndigheten skickar till kommunens centrala faxnummer. Att dessa anmälningar skickas till detta nummer är dock mycket sällsynt. Medborgarkontoret som haft daglig bevakning över faxen har endast skickat handlingarna vidare till individ- och familjeomsorgen för behandling.

Genom att säga upp faxnumret försvinner detta moment i processen som därmed gör att det inte längre behövs daglig bevakning på faxen.

Individ- och familjeomsorgen som ombesörjer orosanmälningar har kontaktat Polismyndigheten och där med informerat om att faxnumret inte längre kan användas.
De anmälningar som skickas till det centrala faxnumret ska istället direkt skickas till individ- och familjeomsorgens egna faxnummer.

Att ha ett faxnummer som inte används genererar onödiga kostnader varje år som kommunen står för.

 

Kontakta medborgarkontoret vid frågor

medborgarkontoret@tingsryd.se
0477-441 00