Plastpåsar i pumpstation i Konga

Tingsryds kommun VA-enheten har återkommande problem med stopp i en pumpstation i Konga.

Plastpåsar spolas ner och fastnar och orsakar stopp i pumpen, vilket medför risk att avloppsvatten kan tränga tillbaka upp i bostäderna Plastpåsar ska lämnas till återvinningen och inte spolas ner i toaletten.

Vid varje stopp får personal från vatten- och avloppsenheten lägga mycket tid på att rensa pumpen.

Tack för att du hjälper oss!