På grund av underhållsarbete på fjärrvärmeledningarna kommer det att vara störningar i fjärrvärmeleveransen i Tingsryd idag måndag 15/6 kl 08.00-12.00

Detta innebär att tappvarmvattnet (varmvatten i duschar och kranar) kommer vara kallt under denna tiden.

Vid frågor eller mer information, kontakta medborgarkontoret:
0477 - 44 100