Underhållsarbete av broar på väg 648, vid Idekulla söder om Ryd

Trafikverket kommer med start måndag 6 juni att påbörja ett underhållsarbete på broarna 7-65-1 0ch 7-66-1 på väg 648 vid Idekulla söder om Ryd.

Arbetena omfattar utbyte av delar av slitbetongen samt betongsprutningsarbeten på ving- och frontmurar och på stöden.

Arbetena är beräknade att ta 5 veckor och när arbetena med slitbetong pågår kommer vägen att vara totalavstängd för fordonstrafik.

Vi planerar att lägga slitbetongsarbetena i början och de kommer pågå ca 2 veckor.

Vid övriga arbeten kommer ett körfält om minst 3 meter att vara öppet, hastigheten och trafiken regleras med trafikljus.

 

Under totalavstängningen kommer trafiken att hänvisas via Fridafors på vägarna 648, 647 och 126.

 

Mer info om denna och övriga brounderhållsåtgärder med trafikpåverkan i länet under 2022 finns/kommer att finnas att läsa om på länken

http://www.trafikverket.se/brokronoberg