Vattenkvalitet i centrala Tingsryd

VA-enheten spolar på ett flertal platser i centrala Tingsryd.

Flera abonnenter har upplevt missfärgningar eller partiklar i dricksvattnet. Under sommartid ändras förbrukningsmönstret och vattnet i ledningarna kan byta riktning vilket kan dra loss avlagringar. VA-enheten fortsätter att spola under fredagen för att vattnet ska bli klart. Vattnet är ofarligt att dricka.

Har du frågor kontakta Medborgarkontoret på 0477-441 00.