Glädjande resultat för äldreomsorgen i Tingsryds kommun

 I årets enkätundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” får Tingsryds kommun generellt ett bättre resultat än både snittet i länet och i riket.

Socialstyrelsen undersöker varje år hur äldre upplever äldreomsorgen i en rikstäckande enkät. Omsorgstagare som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende fick under våren besvara enkäten om sin upplevelse av äldreomsorgen i Tingsryds kommun. Frågorna rörde bland annat hur de äldre upplever måltidsstunden, möjlighet till utevistelse och känsla av trygghet och förtroende.

Sammantaget var nöjdheten för hemtjänsten 93 procent i Tingsryds kommun. Snittet i länet är 89 procent och i riket 86 procent. Den sammantagna nöjdheten inom särskilt boende är 84 procent. Snittet i länet är 80 procent och i riket 77 procent.

Resultatet för Tingsryds kommun innebär att vårt övergripande resultat ligger över snittet både i länet och i riket, vilket är mycket glädjande.

Det här är ytterligare ett glädjande kvitto på alla medarbetares insatser för att göra skillnad för de vi är till för, säger Magnus Carlberg, vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Det här är ett mycket gott resultat. Trots att vi under två år haft kraftiga begränsningar i våra verksamheter på grund av coronapandemin, säger vård- och omsorgsförvaltningens chef Martin Hansson.

Resultatet av undersökningen ska redovisa kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett omsorgstagarperspektiv. Vård- och omsorgsnämnden behandlar kommunens resultat i undersökningen varje år och har flera nämndmål som är kopplade till undersökningen.