Glädjande siffror för äldreomsorgen

Äldreomsorgen i Tingsryds kommun får generellt sätt bättre resultat i Socialstyrel-sens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019” än både snittet i länet och riket. Även nöjdheten ökar.

Socialstyrelsen undersöker varje år hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Alla över 65 år, som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende, får under våren besvara en enkät om sin äldreomsorg. Enkäten är en rikstäckande och undersöker äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst samt att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett omsorgstagarperspektiv.

Vård- och omsorgsnämnden behandlar kommunens resultat i undersökningar varje år och har flera nämndmål kopplade till undersökningen. Årets resultat togs upp på nämndens sammanträde den 25 oktober.

Den sammantagna nöjdheten för hemtjänsten är 93 procent (+1) och når därmed nämndens mål på 90 procent. Snittet i länet är 91 procent och i riket 88. Den sammantagna nöjdheten inom särskilt boende är 91 procent (+3) och når därmed även den nämndens mål på 90 procent. Snittet i länet är 84 och i riket 81 procent. Generellt ligger Tingsryds kommuns resultat över snittet både länet och riket i de olika frågeställningarna i undersökningen.

Fortsatt hög kontinuitet inom hemtjänsten

Personalkontinuiteten inom hemtjänsten i Tingsryds kommun är fortfarande hög. Det betyder att man som äldre med hemtjänst inte behöver träffa allt för många olika omsorgspersonal. Resultatet för Tingsryds kommun är 11 olika personal i snitt som hemtjänsttagare möter under 14 dagar. 2018 var snittet i kommunen 9 olika personal. Nämndens mål är 10. Samtliga kommuner i länet bortsätt från Lessebo kommun har rapporterar in sina resultat i den nationella databasen Kolada. Än så länge är Tingsryds kommun fortfarande bäst i länet.

Ett glädjande kvitto på vårt arbete

  • Det är oerhört glädjande att de äldre lämnat ett så gott betyg åt äldreomsorgen och framförallt alla dess medarbetare vars arbete ligger bakom dessa goda resultat, säger Magnus Carlberg (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande.
  • Detta är ett kvitto på att Tingsryds kommun har en äldreomsorg med hög kvalitet. Samtidigt är det viktigt att våra engagerade medarbetare och chefer inte lutar sig tillbaka, utan arbetar vidare för att förbättra resultatet även till nästa år säger Martin Hansson, vård- och omsorgschef.