Kultur på Hjul

Äldreomsorgen i Tingsryd är med i projektet Kultur på Hjul. Det är ett samverkansprojekt under två år med Musik i syd, regionförbundet och Tingsryd och Älmhults kommuner. För 2014 har projektet fått medel från kulturrådet och det har uppmärksammats i media. Den 17 januari fick Tingsgården besök av TV4 som kommer att sända ett inslag under vecka 4. Så håll ögonen öppna!

Under projektet får kommunens särskilda boenden besök av Gunilla och Bobbo från Musik i syd, en dag i månaden. Dagen på Tingsgården börjar med en musikstund på förmiddagen där alla som vill kan vara med. Boende och personal samlas i matsalen och kända och okända sånger sjungs. Vill man sjunga med så går det bra. Deltagarna provar också rytmikinstrument och på dagens träff sjunger och spelar man tillsammans i en vals. Månadens tema i januari är luft och Bobbo läser med inlevelse en dikt om vinden. Gunilla tar fram ett stort sidentyg som alla i ringen håller i och sedan gör vi tillsammans vind som blåser i damernas lockar. Förmiddagen avslutas med sången "Nu går sista visan". Idag är det lite extra festligt eftersom TV4 är på besök och därför blir det kaffe i finkoppar innan samlingen tar en paus för vila och middag.

Bobbo och Gunilla har nu en stund för besök "på tu man hand" hos någon som inte orkar eller vill vara med i den större gruppen. Det kan vara att måla tillsammans så som Bobbo och Jan gör, eller få höra sin visa sjungas av Gunilla i sin lägenhet. På eftermiddagen träffas de som vill för en stund med samtal kring temat luft, kanske tillverkar man något eller använder sina sinnen på annat sätt. En dag med "Kultur på Hjul" är slut men intrycken från dagen består, samtalen fortsätter och man har något gemensamt att prata om, boende och personal.

 

medium_635255640400729224@bilder 020MEDIUM_635255643291740732@bilder 026

 

 

MEDIUM_635255645502734832@bilder 027