Satsning på arbetskläder och skobidrag för vård- och omsorgspersonal blir permanent

Vård- och omsorgspersonal i Tingsryds kommun ska varje år få ett skobidrag på 800 kronor. Dessutom blir satsningen på inköp av arbetskläder permanent efter ett nytt beslut i vård- och omsorgsnämnden.

Vid sammanträdet den 25 augusti fattades beslutet att införa skobidraget på 800 kronor per år för tillsvidareanställda medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen. Skobidraget införs från och med i år.

 

- ­Mycket arbete sker stående och man utför moment som exempelvis lyft och hjälp med den personliga hygienen i badrum. Därför påverkar det en stor del av arbetsmiljön att man har bra arbetsskor. Genom införandet av ett skobidrag vill vi som arbetsgivare bidra till detta, säger Magnus Carlberg, ordförande vård- och omsorgsnämnden.

 

Bidraget kommer att kunna hanteras inom befintligt personalsystem. Medarbetare lägger in utlägget i systemet, scannar kvitto och bifogar i ansökan. Den skickas sedan till närmaste chef som beviljar utbetalning av bidraget. Systemet hanterar förmånsbeskattningen. Införandet av denna hantering bedöms av personalavdelningen inte innebära några större kostnader.

 

Tidigare har inköp av arbetsjackor gjorts sporadiskt, men nu blir inköp av arbetsjackor samt fodrade arbetsbyxor/täckkjolar permanent. Inköp kommer att ske växelvis vartannat år, med inköp av arbetsbyxor/täckkjolar redan inför vintern 2021. Inköp av arbetsjackor skedde redan år 2020, då som en tillfällig satsning. Personliga arbetsjackor och arbetsbyxor/täckkjolar kommer finnas för medarbetare med dagligt behov av ytterkläder. För övriga medarbetare kommer låneuppsättningar finnas tillgängliga vid behov.

 

Satsningarna beräknas kosta mellan 750 000 och 850 000 kronor per år. För 2021 finansieras satsningarna inom ram mot bakgrund av prognostiserat överskott. Vidare kommer satsningarna att arbetas in i kommande års internbudgetar.

 

- ­Tidigare i år genomförde vi en riktad lönesatsning på undersköterskor och sjuksköterskor. Nu inför vi skobidrag och permanentar satsningar på arbetskläder utomhus. Att verka för förbättrade villkor för våra medarbetare inom vård och omsorg är och kommer fortsätta vara prioriterat, säger Magnus Carlberg.

 

- Många av våra medarbetare vistas och utför arbete utomhus, exempelvis när de tar sig mellan omsorgstagare och utför insatser som promenader. Därför är detta en viktig satsning på våra medarbetares arbetsvillkor säger Annika Gustafsson, 1:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

- All satsning som gynnar vår personal är positiv. Detta är ett efterlängtat beslut, och ett steg i den personalvård vi måste jobba mot säger Maria Petersén, 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.