Tingsryds kommun fortsätter samarbetet med Personliga ombud Kronoberg

Samarbetet mellan Tingsryds kommun och organisationen Personliga ombud Kronoberg fortsätter. Det tidigare beslutet om att säga upp avtalet upphävs. - Vi har hittat en gemensam väg framåt och jag känner mig trygg med att Personliga ombud Kronoberg kommer kunna komplettera våra verksamheter och fortsatt kunna stötta våra kommuninvånare i målgruppen, säger Magnus Carlberg, ordförande vård- och omsorgsnämnden.

I maj år 2020 fattade kommunstyrelsen i Tingsryds kommun beslut om att säga upp avtalet med organisationen Personliga ombud i Kronoberg, som agerar personligt ombud åt personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning. Bakgrunden till kommunens beslut var svårigheter att hitta en gemensam syn i samarbetet och en bedömning att resurserna kunde användas på alternativt sätt för att gynna målgruppen. Avtalet skulle därmed upphöra 2021-12-31.

Sedan beslutet om utträde har parterna haft en tät dialog i hopp om att få förståelse för varandras uppdrag. En uppföljning av hur Personligt ombud fungerat i Tingsryds kommun genomfördes under januari-augusti 2021.

- Vi har gemensamt arbetat fram goda förutsättningar för Personliga ombud att komplettera Tingsryds kommuns berörda verksamheter och ser fram emot att fortsätta samarbeta, säger Sofia Rylow, Avdelningschef för Arbete- och lärandeavdelningen.

- Jag är oerhört glad över det här beslutet att samarbetet fortsätter och glad över att samverkan kring Personliga ombud Kronoberg består i hela länet. Jag gläds särskilt åt att vår målgrupp i Tingsryds kommun även i fortsättningen har möjlighet att söka stöd av Personligt ombud, säger Eva Bergmark Verksamhetschef Personliga ombud Kronoberg.

Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun beslutade den 2021-10-25 att ansöka om att träda in i samarbetet. Det nya inträdet i PO Kronoberg är tidsbegränsat till och med 2023-12-31 och en utvärdering ska göras senast 2022-12-31 inför ett nytt beslut. Verksamheten Personliga ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. Syftet är att få myndigheter, kommuner och regioner att samverka utifrån den enskildes behov. Verksamheten ska bidra till att den enskilde får tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service.