Tingsryds kommuns äldre och deras anhöriga är nöjda med äldreomsorgen

Undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" genomfördes på uppdrag av socialstyrelsen i hela riket under 2013 och resultaten presenterades i december. Resultaten visar på en hög grad av nöjdhet både i ordinärt och särskilt boende.

Inom det ordinära boendet är 92% av de tillfrågade sammantaget nöjda med den hemtjänst de får. Den siffran gör att Tingsryds kommun har samma nöjdhet i förhållande till övriga kommuner i Kronobergs län och högre nöjdhet  än i
riket. Det är 95 % av anhöriga till de som har hemtjänst som uppger att det finns ett mycket bra eller ganska bra samarbete mellan dem och hemtjänstens personal. Sammantaget är Tingsryds kommuns hemtjänst ledande i känslan av
nöjdhet på 13 av 18 punkter i jämförelse med övriga kommuner i Kronobergs län och i riket. Förbättringsområden handlar om att man är osäker på vart man vänder sig om man inte är nöjd och vill framföra klagomål samt möjligheten att själv välja utförare av hjälp och stöd.

I de särskilda boendena är det 87% som sammantaget är nöjda med sitt äldreboende. Detta innebär att Tingsryds kommuns äldre som bor på äldreboenden upplever högre grad av nöjdhet än äldre i övriga kommunerna i Kronobergs län och i riket. 95% av de som är anhöriga till personer som bor i äldreboenden tycker att samarbetet mellan dem och personalen fungera mycket eller ganska bra. Sammantaget är Tingsryds kommuns äldreboenden ledande i känslan av nöjdhet på 16 av 22 punkter i jämförelse med övriga kommuner i länet och i riket. Förbättringsområde handlar även här om att man är osäker på vart man vänder sig om man inte är nöjd och vill framföra klagomål men visar också att man är mer missnöjd med utomhusmiljön än i övriga kommuner i länet samt att man upplever mer besvär av ensamhet än i både länet och riket.

Vill du läsa mer om undersökningen och jämföra Tingsryd med andra kommuner så finns resultat redovisade på socialstyrelsens hemsida, klicka här.