Vi söker kontaktfamiljer och kontaktpersoner

Ge någon din trygghet! Det finns barn och ungdomar i Tingsryds kommun som behöver dig! Du som är intresserad av att vara familjehem, jourhem, kontaktperson eller kontaktfamilj är välkommen att höra av dig till oss på individ- och familjeomsorgen.

Det finns barn och ungdomar som kortare eller längre tid har behov av att träffa en person utanför familjen eller regelbundet komma till en annan familj.

Hur uppdraget ser ut varierar. Det kan exempelvis handla om att träffas någon gång i veckan, vistas i kontaktfamiljen varannan helg eller någon helg i månaden.

Kontaktpersonen/kontaktfamiljen blir en resurs för en familj eller enskild som behöver stöd eller avlastning. Stödet kan vara avgörande för att barnet eller ungdomen ska få stabilitet i en annars rörig situation.

Socialtjänsten söker lämpliga personer/familjer för uppdraget. Familjen och miljön ska vara stabil och det ska finnas en trygghet i hemmiljön.

Ersättning enligt SKR:s riktlinjer utgår.

För mer information kontakta

Natalie Eriksson 0477-443 05,
natalie.eriksson@tingsryd.se

Rebecca Stenemo 0477-443 31,
rebecca.stenemo@tingsryd.se

Du finner även mer information genom att läsa våra broschyrer nedan: