Storsatsning på nysvenskar

Satsningen görs på arbetsmarknadskunskap, körkortsintroduktion, utökad samhällsinformation, hälsokommunikation, föräldrakurser och digital kompetens som komplement till SFI. Med hjälp av Brobyggare utmanar projektet företag, föreningar och civilsamhälle att möta målgruppen på sin egen arbetsplats eller i …

Patientsäkerhetsdagen 17 september

Sverige är aktiv medlem i världshälsoorganisationen WHO som initierat den internationella patientsäkerhetsdagen för att skapa global medvetenhet kring patienternas säkerhet. Den 17 september deltar Sverige i en världsomspännande kampanj som i år har hälso- och …

Nytt webbdiarie för miljö och bygg

Webbdiariet går att nå dygnet runt och där kan man se vilka ärende och handlingar som inkommit, skickats eller upprättas på myndigheten. - Om man exempelvis har skickat in en bygglovsansökan så kan man följa sitt …

Ny e-tjänst för idrottsföreningar

Syftet med denna e-tjänst är att vi behöver få hjälp med vart bevattning sker på fotbollsplaner, tennisbanor och vem vi kan kontakta om vi upptäcker att något är fel. Ni finner e-tjänsten HÄR. Observera att vatten inte …