Ny information från Barnens bästa team

Barnens bästa team arbetar rådgivande och förebyggande för dig som blivande förälder och vårdnadshavare med barn i åldern 0-6 år. Under pandemin följer teamet Folkhälsomyndighetens rekommendationer för covid-19 och har därför tvingats ställa om sin verksamhet …

Dags för köldmedierapportering!

Senast den 31 mars 2022 ska din köldmedierapport vara inlämnad till miljö-och byggnadsförvaltningen i Tingsryds kommun om anläggningen innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) F-gas eller mer. Köldmedierapporten ska skickas till: Tingsryds kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen Box 88 362 22 TINGSRYD eller …

Bostadstillägg för dig som pensionär

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Är du anhörig och hjälper någon som …

VA-taxan höjs i Tingsryds kommun

För en villa med vattenförbrukning av 150 kubikmeter blir ökningen för fast och rörlig kostnad 323 kronor år. Anledningen till beslutet är på grund av höga investeringsbehov. Det finns ökat behov av service och underhåll, samt ökad …