Attitydenkät

Under våren genomförs en enkätundersökning vad barn/elever och föräldrar tycker om förskolor/skolor i Tingsryds kommun. För att svara på enkäten klicka HÄR!

Nya måltidspriser i kommunen

Det kommer att finnas möjlighet att köpa kuponghäften om tio kuponger, priset är detsamma per måltid och kostar således 850 kronor. Vid storhelgsmåltider är lunchen mer omfattande och därför kommer det kosta tre kuponger alternativt …

Kommunbesök på Qvisingsö gård

Inbjudan kom från LRF, lantbrukarnas riksförbund, och lantbrukare från flera gårdar redovisade hur deras arbete påverkats av torkan och vildsvinen. Förutom att kostnaderna ökat har skadorna också medfört extraarbete. Kommunen tar vildsvinsproblematiken på allvar och ser …

Var uppmärksam på misstänkta telefonsamtal

Därför vill vi göra er uppmärksamma på att inte gå med på att ta emot besök utifrån dessa samtal. Vi är tacksamma att några har hört av sig till kommunen så vi fått kännedom om …

EU-valet 2019

Från den 8 maj kan du börja förtidsrösta. Alla EU-medborgare har rätt att rösta i val till Europaparlamentet, eller EU-parlamentet som det också kallas. Nästa EU-val sker den 26 maj 2019 i Sverige. Om du är …

Tingsryds kommun stödjer Växjö pride 2019

Tingsryds kommun står för ett inkluderande och välkomnande förhållningssätt. Vi ställer oss bakom Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Genom att Tingsryds kommun följer tiderna för Växjö Prideveckan vill …

Marknadsundersökning för en arena

Bakgrunden till undersökningen är att Tingsryds kommunfullmäktige i slutet av 2018 beslutade om en strategisk inriktning att medverka till att en ny hockeyarena byggs i eller i anslutning till Tingsryds tätort. Huvudinriktning är att bjuda in privata bygg- …

Krisberedskapsveckan 2019

Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig. 2019 blir tredje gången som Krisberedskapsveckan genomförs och i år riktar man …

Eldningsförbudet har upphört

Eldningsförbudet har gällt sedan den 18 april 12.00 och gällde även under Valborg. Men sedan 14.00 den 2 maj är eldningsförbudet nu upphävt. Mer information finns hos länsstyrelsen i Kronoberg, se HÄR. Mer information från länsstyrelsen …