Förhandlingar om organisationsförändringar inom förskolan pågår

I november 2023 fastställdes verksamhetsplanen för bildningsnämnden. Där konstateras att budgeten för bildningsförvaltningen inte är tillräcklig för att behålla nuvarande organisation helt oförändrad. Bildningsnämnden beslutade under sammanträdet i november att den genomsnittliga personaltätheten i förskolan …

Statens servicecenters kontor i Tingsryd är invigt

Under invigningen deltog representanter från Tingsryds kommun, däribland kommunchef Camilla Gärdebring och kommunstyrelsens ordförande Jörgen Kennedy. På plats var också ansvariga från Statens servicecenter, de servicehandläggare som kommer att hålla kontoret öppet och företrädare för …

Tingsryds kommun bjuder in till medborgarceremoni

Alla kommuninvånare som under 2022 eller 2023 blev svenska medborgare ska ha fått en inbjudan skickad till sig per post. Ceremonin hålls på gräsytan vid Tingsryd Resort. Det bjuds på fika och kommunfullmäktiges ordförande kommer att …

Gör en insats för barn och unga som behöver stöd

Just nu genomför Socialstyrelsen den stora nationella informationsinsatsen “Gör en insats” tillsammans med Sveriges kommuner. Det behövs fler familjehem och trygga vuxna som vill ställa upp och göra skillnad. Syftet med insatsen är att synliggöra …

Tingsryds kommun stödjer Växjö pride

Tingsryd kommun står för ett inkluderande och välkomnande förhållningssätt. Vi ställer oss bakom den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Genom att Tingsryd kommun följer tiderna för prideveckan i Växjö …

Framtida konsthall i Tingsryd

- Tingsryds kommun är en konstkommun. Här finns flera kulturföreningar och verksamma konstnärer och kreatörer och dessutom är kulturintresset bland befolkningen stort. Detta blir en mötesplats för kultur och människor, säger Amanda Ekberg, kultursamordnare i …