Budget för 2025 och ekonomisk plan för 2026–2028 beslutad

Den kommunala skatten förblir oförändrad 2025, den kommunala skatten fastställdes till 22 procent per skattekrona. Den långfristiga låneskulden får under 2025 uppgå till högst 215 miljoner. Kommunfullmäktige ger även följande budgetuppdrag till kommunorganisationen: Kommunstyrelsen …

Nyetablering på industritomt i Tingsryd

Företaget har funnits sedan 1987 och deras huvudsakliga verksamhet består av odling och försäljning av skogsplantor. De producerar och levererar cirka sju miljoner plantor om året. Tomten som Sydplantor kommer att etablera sig på ligger på …

Sommarlovsprogram 2024

För oss är det viktigt att barn och unga har en meningsfull fritid. Vi hoppas därför att det finns någon aktivitet som passar just dig. Alla barn i åldern 6-15 år får som vanligt sommarlovsprogrammet …