Attitydenkät

Under våren genomförs en enkätundersökning vad barn/elever och föräldrar tycker om förskolor/skolor i Tingsryds kommun. För att svara på enkäten klicka HÄR!

Klart att sälja Kurrebo

Beslutet vinner laga kraft om tre veckor. Tingsrätten har utsett Jan Pyrell till likvidator. Nu kommer processen kring en försäljning att kunna påbörjas på allvar. Sett ur Kurrebostiftelsens vägnar är jag naturligtvis väldigt glad att denna …

Information till fjärrvärmekunder i Urshult

Vi jobbar ständigt för att förbättra vårt fjärrvärmenät. Under december månad kommer vi därför att tillsätta ett ofarligt, grönt färgmedel i vårt fjärrvärmenät. Detta gör vi för att kunna upptäcka och spåra eventuella inre läckage …

Känd profil i Tingsryd ny VD

Sedan många år är hon en välkänd politiker i Tingsryds kommun och har nu bytt roll i och med att bli verkställande direktör för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, TUFAB. Hennes målsättning är att arbeta …

Nyfikna nior besökte Wasaskolan

Studie- och yrkesvägledare Jenny Persson på Wasaskolan var nöjd med dagen. Att ha en prova på dag är ett sätt att visa upp skolan och ge en bild av hur en dag kan se ut. Det har …

Resultat vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017

Resultat vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Undersökningen ”vad tycker de äldre om äldreomsorgen” genomförs årligen av socialstyrelsen i hela riket. Samtliga omsorgstagare med hemtjänstinsatser och omsorgstagare som bor på särskilt boende får möjlighet att …