Attitydenkät

Under våren genomförs en enkätundersökning vad barn/elever och föräldrar tycker om förskolor/skolor i Tingsryds kommun. För att svara på enkäten klicka HÄR!

Eldningsförbud i hela Kronobergs län

Extremt stor brandrisk råder i skog och mark och generellt eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län. Allt uppgörande av öppen eld utomhus är förbjudet då det råder eldningsförbud, om inte särskilt tillstånd ges av kommunen. Förbudet gäller …

Behöver du dricksvatten?

För invånare i Tingsryds kommun finns det möjlighet att fylla dunkar och flaskor med dricksvatten från vattenkiosken vid Arbetskontoret på Plogvägen 6 i Tingsryd. Det gäller både dig med egen brunn, som kanske saknar dricksvatten …

Klart med ny kommunchef i Tingsryds kommun

Rekryteringen genomfördes av Mercuri Urval och vi hade 42 sökanden till tjänsten. Vi valde att gå vidare med fyra kandidater och intervjuer av dessa genomfördes i början av juni. Två personer gick vidare till tester och djupintervjuer, …

Sök Region Kronobergs folkhälsostipendium

Nu kan du ansöka om Region Kronobergs folkhälsostipendium. Temat i år är civilsamhällets engagemang för att främja social gemenskap och god hälsa hos äldre. Du har nu möjlighet att nominera någon eller ansök själv om …

Förslag till ny översiktsplan

Tingsryds kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan som ska visa hur kommunen avser att utvecklas fram till år 2030. I planen ska kommunen bland annat ta ställning till hur man genom planering …

Kvarlämnade matrester kan sprida dödlig djursjukdom

Däremot kan människor sprida smittan, via mat. Därför vädjar nu svenska myndigheter till allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester så att vildsvin eller grisar kan komma åt av dem. – Om …

Lessebo och Tingsryd arbetar för framtid med RÖK

Lessebo och Tingsryds kommuner vill gemensamt driva Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) vidare utan Uppvidinge kommun. På så sätt säkras framtiden för räddningsverksamheten. De bägge kommunerna ser en god grund i det nuvarande förbundet som går att …

Studenter springer ut på AMB

Mellan skurarna rusade studenterna glatt ut medan anhöriga och vänner tog emot och gratulerade. Tingsryds kommun önskar alla studenter en välförtjänt härlig sommar och framtid. På onsdagen den 13 juni tog …

Förnyat medborgarlöfte med fokus på skolan

Sedan några år samarbetar kommuner och polisen med ett säkerhetsarbete att förebygga bland annat våld. Detta år fokuserar man på skolorna i kommunen och för att stärka tryggheten och motverka mobbning och kränkningar. Idag undertecknades återigen …