Attitydenkät

Under våren genomförs en enkätundersökning vad barn/elever och föräldrar tycker om förskolor/skolor i Tingsryds kommun. För att svara på enkäten klicka HÄR!

Info om renoveringen av stationshuset

De som flyttar in i stationshuset är delar av arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten. - Syftet är att skapa en mötesplats för att främja integration och motverka utanförskap för de som exempelvis är långtidssjukskrivna, arbetslösa, nyanlända eller står …

Biblioteket ska renoveras

Därefter, omkring den 15 juni, stänger vi själva bibliotekshallen och flyttar upp verksamheten en våning. Det kommer att finnas en tillfällig lösning i samlingssalen under hela renoveringstiden, där vi kommer ha dagstidningar och besökare kan hämta …

Terminsavslutning för öppen förskola i april

Träffarna pågår som vanligt fram tills dess. Efter terminsavslutningen den 2 april kommer det att vara stängt fram till hösten på grund av renovering av biblioteket. Öppettiderna för nästa termin kommer vara måndagar mellan 10.00-12.00. Startdatum för höstens verksamhet …

Vattnet stängs av i Fridafors och i delar av Ryd

Området från Järnvägsgatan i Ryd till Fridafors berörs av arbetet. Man beräknar att vara klara inom 8-10 timmar.  Det kommer sättas upp en vattentank för de som behöver hämta vatten vid Delikatessgrabbarna på Kyrkhultsvägen i …

Biblioteket satsar på skrivlyft för unga

Så här går tävlingen till: Välj en av fyra bilder att skriva till eller om. Ett bidrag per person. Du väljer själv om du vill skriva för hand eller på dator. Minst 500 ord. Max …

Kommunens gator sopas

  Samhällena sopas i ordningen Tingsryd, Konga, Rävemåla, Linneryd, Väckelsång, Urshult, Ryd och Fridafors. Sopningen beräknas pågå i cirka sex veckor. Fastighetsägare uppmanas att sopa grus från tomtgräns ut i gatan innan sopning sker samt undvika att parkera på …

Byvandring i ljusets tecken

Ta chansen att tillsammans med Tingsryds kommun göra en kvällsvandring i Ryd. Under kvällen ska vi titta på gatubelysningen, hur ni upplever den, vad som är bra och vad som kan göras bättre. Vi börjar kvällen …