Barn och utbildning

Barn och utbildning

Maxtaxa för förskola och fritidshem

I Tingsryds kommun tillämpas maxtaxa för förskola och fritidshem.

Taxan för förskoleverksamhet 2024

I procent av bruttoinkomsten:

Antal omsorgstimmar/vecka % av bruttoinkomsten Maxbelopp
Barn 1 3% 1688 kr
Barn 2 2 % 1125 kr
Barn 3 1 % 563 kr
Taxa för fritidshem I procent av bruttoinkomsten:
Antal omsorgstimmar/vecka % av bruttoinkomsten Maxbelopp
Barn 1 2% 1125 kr
Barn 2 1 % 563 kr
Barn 3 1 % 563 kr

Antal barn i familjen sammanräknas oavsett vilken verksamhet de tillhör.

  • Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet
  • Den närmast lägre avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet
  • Avgift tas ut tolv månader per år

Mer information om avgifter och taxor hittar du på länkarna nedan

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2024-01-03