Kultur och fritid

Kultur och fritid

Här finner du avgifter som gäller fritids- och idrottshallarna samt Gibson Auditorium. 50 kr i avgift för tagg tillkommer i idrottshallarna.

Idrottsanläggningar

Tinghallen A-hall, Bollhallen, Väckelsång idrottshall, Ryds A-hall, Byahuset

Förvaltningar, föreningar med ledarledd ungdomsverksamhet Hel lokal per timme 70 kronor
Förvaltningar, föreningar med ledarledd ungdomsverksamhet Halv lokal per timme 45 kronor
Förvaltningar, föreningar med ledarledd seniorverksamhet Hel lokal per timme 140 kronor
Förvaltningar, föreningar med ledarledd seniorverksamhet Halv lokal per timme 90 kronor
Övriga (t.ex. privatpersoner) Hel lokal per timme 170 kronor
Övriga (t.ex. privatpersoner) Halv lokal per timme 100 kronor
Badminton Per bana o timme 90 kronor
Utomkommunala föreningar, verksamheter Hel lokal per timme 300 kronor
Utomkommunala föreningar, verksamheter Halv lokal per timme 200 kronor
Matchhyra, kommunala föreningar, ungdom per timme 140 kronor
Matchhyra, kommunala föreningar, senior per timme 280 kronor
Matchhyra utomkommunala föreningar per timme 400 kronor
Evenemangshyra, kommunala föreningar per timme 1000 kronor
Evenemangshyra, övriga per timme 2000 kronor


Tinghallens B-sal,Ryds B-sal, Söderportshallen, Urshults gymnastiksal, Konga gymnastiksal

Förvaltningar, föreningar med ledarledd ungdomsverksamhet per timme 45 kronor
Förvaltningar, föreningar med ledarledd seniorverksamhet per timme 90 kronor
Badminton per timme 90 kronor
Övriga (t.ex. privatpersoner) per timme 100 kronor
Utomkommunala föreningar, verksamheter per timme 200 kronor


Gibson Auditorium

Taxeklass 1-Privat extern aktör, arrangemang med entréavgift 1000 kronor i timmen
Taxeklass 2-Privat extern aktör, arrangemang utan entréavgift 500 kronor i timmen
Taxeklass 3-Föreningar i kommunen 200 kronor i timmen
Taxeklass 4-Kommunens interna förvaltningar 250 kronor i timmen

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2022-11-08