Teknisk service

Teknisk service

Taxor för tekniska service

Två olika fakturor

Från och med 2019 kommer du att få dina fakturor för sophämtning och slamtömning av SSAM. För dig som har kommunalt vatten och avlopp betyder det att du numera kommer att få skilda fakturor för avfall respektive vatten och avlopp. Betalar du fakturorna idag med bankgiro, autogiro eller e-faktura behöver du ändra detta till Södra Smålands avfall och miljö AB.

  • Läs mer om fakturor och det nya kommunala bolaget på www.ssam.se
  • Mer information om avfallshantering: SSAM

Nedanstående länkar hänvisar till senaste beslut inom respektive område samt information om prisuppgifter som pdf.

Sidansvarig: VA-enheten

Senast uppdaterad: 2022-03-22