Begravning

Begravning

När man som anhörig eller vän mister en närstående ställs man inför sorg, men även inför praktiska problem. Det är viktigt att den avlidnes önskan om begravning, gravplats med mera respekteras.

När Svenska kyrkan skiljdes från staten bestämdes att det i varje församling ska finnas ett begravningsombud. Ombuden utses av Länsstyrelsen på förslag från kommunen.

För att underlätta för de närmast sörjande har Tingsryds kommun även utsett två borgerliga begravningsförrättare.

Borgerlig begravning

Borgerliga begravningar, utan religiösa ceremonier, är inte längre något ovanligt. Ceremonin kan hållas i hemmet eller i trädgården, i Folkets hus eller i bårhus samt i vissa församlingshem. Det behövs inget förordnande för den som ska förrätta en borgerlig begravning. Den kan därför hållas av en person som har känt den döde väl. En borgerlig begravning utformas i samråd med de närmaste och får en personlig prägel genom respekt för den avlidnes livssyn. Den kan innehålla dikter, minnestal, sång och musik. Ytterligare information om borgerliga begravningar kan lämnas av begravningsombudet, begravningsförrättarna eller av begravningsbyråerna.

Begravningsförättare

Börje Johansson
076-323 11 21
borje.johansson@tingsryd.se 

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-10