Begravning

Begravning

När man som anhörig eller vän mister en närstående ställs man inför sorg, men även inför praktiska problem. Det är viktigt att den avlidnes önskan om begravning, gravplats m.m. respekteras.

När Svenska kyrkan skiljdes från staten bestämdes att det i varje församling ska finnas ett begravningsombud. Ombuden utses av Länsstyrelsen på förslag från kommunen.

För att underlätta för de närmast sörjande har Tingsryds kommun även utsett två borgerliga begravningsförättare.

Borgerlig begravning

Borgerliga begravningar, utan religiösa ceremonier, är inte längre något ovanligt. Ceremonin kan hållas i hemmet eller i trädgården, i Folkets Hus eller i bårhus samt i vissa församlingshem. Det behövs inget förordnande för den som ska förrätta en borgerlig begravning. Den kan därför hållas av en person som känt den döde väl. En borgerlig begravning utformas i samråd med de närmaste och får en personlig prägel genom respekt för den avlidnes livssyn. Den kan innehålla dikter, minnestal, sång och musik. Ytterligare information om borgerliga begravningar kan lämnas av begravningsombudet, begravningsförättarna eller av begravningsbyråerna.

Begravningsförättare

Börje Johansson
Tel 0470 - 342 69

Begravningsombud

I begravningsombudets uppgifter ingår bl a att ha aktuell kunskap och ge råd rörande begravningsfrågor för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan, samt att finna värdig och passande lokal utan religiösa symboler till begravningsceremoni. En annan uppgift som ombudet har är att granska om begravningsavgiften ligger på en rimlig nivå. Begravningsavgiften är den avgift alla betalar för bl a skötsel av kyrkogårdar. För medlemmar i Svenska kyrkan är den en del av kyrkoavgiften.

Sivert Eklundh
Begravningsombud
Tel 0708-923819