Föräldrastöd

Föräldrastöd

Föräldrar och andra vårdnadshavare spelar en viktig roll i varje barns liv. Vårdnadshavare som förmedlar både värme och ramar kan få barnet att känna tillit till sig själv, till vuxenvärlden och till samhället. De kan påverka förutsättningarna för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort.

Men att vara förälder/vårdnadshavare kan också vara svårt. Du som närmast vuxen kan uppleva knepiga och svåra situationer där du behöver mer stöd.

Det kan handla om sömn, syskonbråk, barnets skärmtid eller vad man kan göra när tonåringen kommer hem sent och luktar tobak eller alkohol.

Under barnets första år erbjuds vårdnadshavarna ofta stöd genom föräldrautbildning och föräldraträffar på barnavårdscentralen eller på en familjecentral. Senare under barnets uppväxt upplever de inte att det är lika enkelt att få stöd.

Föräldrastöd definieras som en aktivitet som ger vårdnadshavare kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker vårdnadshavarens sociala nätverk. Föräldrastöd ska ses som en samling av metoder för ett universellt förebyggande föräldrastöd - det vill säga att alla föräldrar erbjuds samma möjligheter till stöd och hjälp. Målsättningen med att erbjuda universellt förebyggande föräldrastödsinsatser är att via vårdnadshavare främja barns hälsa och positiva utveckling och maximera barnets skydd mot ohälsa och sociala problem.

Universellt förebyggande föräldrastödsinsatser innebär därför att ingen enskild grupp av vårdnadshavare, eller enskild vårdnadshavare, väljs ut av något skäl, utan erbjuds och riktas till alla som är vårdnadshavare. Ett universellt föräldrastöd innebär att stödet ska vara frivilligt och därför styras av vårdnadshavarens eget behov och önskemål av stöd och kunskap i sin roll som vårdnadshavare.

Forskning visar tydligt att stöd och hjälp i föräldraskapet kan öka andelen barn som har goda relationer med föräldrar/vårdnadshavare, kompisar, sin övriga omgivning och även till samhället. På så sätt ökar barnens möjligheter till en god hälsa och ett gott liv.