Föräldrastöd: Broschyren Gängsnacket

Föräldrastöd: Broschyren Gängsnacket

Syftet med foldern Gängsnacket är att förebygga att barn och unga rekryteras till kriminalitet. Detta genom att uppmärksamma föräldrar och andra viktiga vuxna på varningssignaler och förändrat beteende hos barnet eller den unge.

Foldern Gängsnacket är framtagen av länsstyrelserna och Polismyndigheten och vänder sig till föräldrar, vårdnadshavare eller andra viktiga vuxna i barnets/ungdomens närmiljö. Noterbart är att under framtagande av materialet har dialog och samtal förts med representanter för berörda myndigheter, kommuner, forskare inom området samt företrädare för frivilliga organisationer.

Foldern är tänkt att användas i förebyggande syfte. Den kan därför vara ett första steg i att uppmärksamma föräldrar eller andra viktiga vuxna på de risker som finns med kriminella gäng/miljöer samt att stärka föräldrar i att våga ta samtalet med sina barn och ungdomar. Vid behov eller oro kan den också fungera som stöttning för att söka hjälp och stöd.

Ett första steg är att börja prata med andra vuxna och med ditt barn. Det finns många aktörer i samhället som är vana vid att stötta och hjälpa.

Foldern fokuserar bland annat på följande delar:

  • Du är viktigast för ditt barn
  • Är du orolig för att ditt barn ska lockas in i kriminalitet?
  • Vad vill gängen att barnen ska göra?
  • En generell guide till var du kan få hjälp oavsett var i Sverige du är bosatt.

Du som bor i Tingsryds kommun kan vända dig till kommunens växel på 0477-441 00, så guidas du vidare till rätt kontakt för just dina frågor och funderingar.

Håll utkik efter varningstecken och be om stöd i tid. Tillsammans kan vi skapa en trygg och säker barndom för alla barn, utan brott.

Här nedan kan du ladda hem broschyren på 10 olika språk.