Samverkan näringsliv

Samverkan näringsliv

På den här sidan samlas möten och information som är kopplat med Brottsförebyggande arbete och trygghetsskapande åtgärder tillsammans med näringslivet.

Företagsfrukost 24 maj 2023

Tema trygghet, brottsförebyggande och samverkan

Trygghet uppfattas olika av människor även om de bor, verkar, vistas och lever inom samma geografiska område. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är mångfacetterat. Man kan inrikta sig på ett speciellt problem som är påtagligt, kartlägga var det eventuellt finns eller vad som uppfattas som ett problem.

Det förebyggande arbetet som är inriktat på att öka tryggheten och att minska brott, bör och ska alltid vara en naturlig hörnsten för samverkan. Genom samverkan och förståelse skapar vi tillsammans en gemensam bild av nuläget som pekar på behov och insatser på både kort och lång sikt. Det är därför viktigt är att hitta formerna för samverkan, och därmed få alla aktörer att förstå sin roll för att skapa förutsättningar för en säker och trygg kommun.

Tingsryds kommun vill tillsammans med Polismyndigheten med samverkansparter och aktörer i lokalområdet skapa de bästa förutsättningarna för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Företagsfrukost 24 maj 2023

Företagsfrukost 24 maj 2023

Företagsfrukosten handlade mycket om att berätta om hur vi jobbar idag, men även hur vi tänker och önskar oss framtiden i Tingsryds kommun.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2023-07-11