Samverkansöverenskommelser

Samverkansöverenskommelser

Kommunen arbetar för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med Polisen vill vi stärka samhällets krafter för att skapa en tryggare och säkrare kommun.

Överenskommelserna ska ge struktur åt Polisens och kommunens gemensamma brottsförebyggande arbete. Den beskriver vilka prioriterade områden parterna ska arbeta med under den aktuella perioden och vilka funktioner som har ansvaret för genomförandet.

Vart fjärde år undertecknar Tingsryds kommun och Polisen en samverkansöverenskommelse och vartannat år kommer parterna överens om medborgarlöften. Kommunen och Polisen kommer överens om brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder och insatser utifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt.

 

Här kan du ta del av samverkansöverenskommelsen i sin helhet: Samverkansöverenskommelse 2023-2027