Trygghetsmätningar

Trygghetsmätningar

Polisregion Syd och Tingsryds kommun skickar ut trygghetsundersökning

Upplever du några problem där du bor? Känner du dig trygg när du rör dig ute på kvällarna? Bland annat detta kommer polisen tillsammans med kommunerna i polisregion Syd att undersöka i den årliga lokala trygghetsmätningen.

I dagarna kommer 82 800 personer mellan 16 och 85 år, boende i polisregion Syd, att få brev av polisen och sin kommun. Det är nämligen dags för den årliga trygghetsmätningen där slumpmässigt utvalda invånare har chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete.

– Om du är en av dem som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara. Det är viktigt för oss att många svarar. Resultatet är ett av de viktigaste underlagen vi har för att prioritera och förebygga problem och brott i samverkan mellan polis, kommun och andra parter, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

Man kan välja mellan att svara på pappersenkäten eller digitalt. Digitalt går det att svara på fem olika språk. Svaren är anonyma men registreras uppdelat på olika områden i kommunen för att ändå ge en så noggrann bild av erfarenheterna som möjligt.

För att polis och kommun ska få bättre kunskap om hur medborgarna ser på sin boendemiljö ställs frågor också om den. I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens lokala verksamhet.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna upplever eventuella problem där de bor, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de är oroliga för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

- Vi ser detta som ett viktigt underlag i arbetet med trygghetsskapande åtgärder för boende i Tingsryds kommun. Det är viktigt för oss att få en lägesbild av hur Tingsryds kommuns invånare upplever tryggheten i sitt närområde på lokalnivå. Polisen och Tingsryds kommun har en god samverkan och arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande på både kort och lång sikt, säger Patrik Runesson, beredskap- och säkerhetssamordnare och Kristofer Hultén, kommunpolis.

I Tingsryds kommun är det cirka 900 personer som kommer få enkäten hemskickad.

Undersökningen skickas ut den 14 augusti 2023 och avslutas efter cirka två månader. Resultatet presenteras senare under hösten.

En lokal trygghetsmätning görs årligen i polisregionen och dess kommuner sedan flera år tillbaka.

Polisregion syd innefattar länen Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne och utgörs av 58 kommuner.

Vid frågor om undersökningen kontakta:
Mats Trulsson
Ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd
Telefon: 010-56 20 200.

Läs mer på polisens hemsida.