Årsredovisning

Årsredovisning

Bläddringsbar version av 2021 års årsredovisning, tryck på bilden nedan för att öppna dokumentet.

Kommunkoncernen (sammanställd redovisning)

• Kommunkoncernens resultat för 2021 uppgick till 70 mnkr efter skatt, varav kommunens resultat var 60 mnkr.

• Soliditeten inklusive total pensionsskuld uppgick till 24 procent hos kommunkoncernen och 30 procent hos kommunen. Det innebär en fortsatt förstärkning av både koncernens och kommunens balansräkningar.

• Låneskulden uppgick till 665 mnkr, vilket innebär en ökning med 14 mnkr jämfört med förra årsskiftet.

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen

Senast uppdaterad: 2022-04-21