Årsredovisning

Årsredovisning

Bläddringsbar version av 2022 års årsredovisning, tryck på bilden nedan för att öppna dokumentet.Kommunkoncernen (sammanställd redovisning)

• Kommunkoncernens resultat för 2022 uppgick till 44 mnkr efter skatt, varav kommunens resultat var 40 mnkr.

• Soliditeten inklusive total pensionsskuld uppgick till 28 procent hos kommunkoncernen och 35 procent hos kommunen. Det innebär en fortsatt förstärkning av både koncernens och kommunens balansräkningar.

• Låneskulden uppgick till 660 mnkr, vilket innebär en minskning med -5 mnkr jämfört med förra årsskiftet.

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen

Senast uppdaterad: 2023-04-25