Årsredovisning

Årsredovisning

Bläddringsbar version av 2020 års årsredovisning, tryck på bilden nedan för att öppna dokumentet.Kommunkoncernen (sammanställd redovisning)

• Kommunkoncernens resultat för 2020 uppgick till 47 mnkr efter skatt, varav kommunens resultat var 43 mnkr.

• Soliditeten inklusive total pensionsskuld uppgick till 21 % hos kommunkoncernen och 24 % hos kommunen. Det innebär en fortsatt förstärkning av både koncernens och kommunens balansräkningar.

• Låneskulden uppgick till 661 mnkr, vilket innebär en minskning med -9 mnkr jämfört med förra årsskiftet.

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-04-19