Budget

Budget

Budget 2024 med flerårsplan 2025-2027.

Nyvalda kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2023 om budget, skattesats och låneram för år 2024 samt ekonomisk plan för åren 2025-2027. Budgeterat resultat för 2024 uppgår till -4 mnkr och investeringsbudget till 90 mnkr. Budgeten innehåller även kommunövergripande mål för år 2024.

Kommunens skattesats är oförändrad (22,00 %).

Du kan ta del av beslutsunderlagen nedan. (Även 2023 års budget finns bifogad.)

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen

Senast uppdaterad: 2024-01-12