Budget

Budget

Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 om budget, skattesats och låneram för år 2022. Budgeterat resultat för 2022 uppgår till +17,6 mkr och investeringsbudget till 122 mkr.

Kommunens skattesats är oförändrad (22,00 %).

Du kan ta del av beslutsunderlagen nedan. (Även 2021 års budget finns bifogad.)

Vid frågor är du välkommen att kontakta ekonomichef Daniel Gustafsson, kontaktuppgifterna hittar du under fliken Kontakt (längst ner till höger).

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08