Budget

Budget

Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022

Kommunfullmäktige beslutade den 2 september 2019 om budget, skattesats och låneram för år 2020. Budgeterat resultat för 2020 uppgår till +10,5 mkr och investeringsbudget till 56,7 mkr. Kommunens skattesats höjs med 0,93 %-enheter till 22 % från och med 1 januari 2020.

Du kan ta del av beslutsunderlagen nedan. (Även 2019 års budget finns bifogad.)

Vid frågor är du välkommen att kontakta ekonomichef Daniel Gustafsson:

Tel: 0477-44126

E-post till ekonomichefen

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen
Senast uppdaterad: 2019-09-10