Budget

Budget

Budget 2023 med flerårsplan 2024-2026

Nyvalda kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2022 om budget, skattesats och låneram för år 2023 samt ekonomisk plan för åren 2024-2026. Budgeterat resultat för 2023 uppgår till +10 mkr och investeringsbudget till 58 mkr. Budgeten innehåller även kommunövergripande mål för år 2023.

Kommunens skattesats är oförändrad (22,00 %).

Du kan ta del av beslutsunderlagen nedan. (Även 2022 års budget finns bifogad.)

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen

Senast uppdaterad: 2022-11-17