Budget

Budget

Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023

Kommunfullmäktige beslutade den 9 november 2020 om budget, skattesats och låneram för år 2021. Budgeterat resultat för 2020 uppgår till +13 mkr och investeringsbudget till 94 mkr.

Kommunens skattesats är oförändrad (22,00 %).

Du kan ta del av beslutsunderlagen nedan. (Även 2020 års budget finns bifogad.)

Vid frågor är du välkommen att kontakta ekonomichef Daniel Gustafsson, kontaktuppgifterna hittar du under fliken Kontakt (längst ner till höger).

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen
Senast uppdaterad: 2020-11-18