Budget

Budget

Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021
Kommunfullmäktige beslutade om budget den 12 november 2018. Budgeterat resultat för 2019 uppgår till +8,4 mkr och investeringsbudget till 54,9 mkr. Skattesatsen är oförändrad, 21,07%.

Du kan ta del av beslutsunderlagen nedan. (Även 2018 års budget finns bifogad.)

Vid frågor är du välkommen att kontakta ekonomichef Daniel Gustafsson på:
Telefon: 0477-44126
E-post till ekonomichefen

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen
Senast uppdaterad: 2018-12-18