Budget

Budget

Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022

Kommunfullmäktige beslutade den 2 september 2019 om budget, skattesats och låneram för år 2020. Budgeterat resultat för 2020 uppgår till +10,5 mkr och investeringsbudget till 56,7 mkr. Kommunens skattesats höjs med 0,93 %-enheter till 22 % från och med 1 januari 2020.

Du kan ta del av beslutsunderlagen nedan. (Även 2019 års budget finns bifogad.)

Vid frågor är du välkommen att kontakta ekonomichef Daniel Gustafsson, kontaktuppgifterna hittar du under fliken Kontakt.

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen
Senast uppdaterad: 2019-09-10