Info till våra leverantörer

Information till våra leverantörer

Tingsryds kommun använder elektronisk fakturahantering vilket innebär att alla leverantörsfakturor scannas in i vårt ekonomisystem. Detta ställer särskilda krav på fakturans innehåll. Leverantörsfakturor ska vara anpassade för scanning och automattolkning samt innehålla nedanstående obligatoriska uppgifter.

Tingsryds kommun tar emot PDF - eller SVE-fakturor

Tingsryds kommun har länge haft elektronisk fakturahantering av SVE-fakturor men erbjuder numera möjligheten att också skicka PDF-fakturor.

Många av våra leverantörer är igång och det ser vi som väldigt positivt. Med elektroniska fakturor uppnår vi en mycket effektivare samt miljövänligare process.

Nu har ni som inte har så många fakturor möjlighet att skicka era fakturor som PDF-fil. Många ekonomisystem kan skapa PDF-fakturor idag. Det går också bra att skanna in en utskriven pappersfaktura och på så vis skapa en PDF-fil.

Ni skickar en faktura per mail till nedanstående adress:

pdf-fakturor@tingsryd.se

Tingsryds kommun anlitar även Swedbank som leverantörer av SVE-fakturor.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta:
David Gustafsson
0477-441 46
David.gustafsson@tingsryd.se

Sara Runesson
0477-441 22
Sara.runesson@tingsryd.se

Obligatoriska uppgifter på leverantörsfakturan

Referens som erhålls av beställaren (6 siffror). Referensnumret placeras lämpligen i fältet för "Er referens" på fakturan tillsammans med namn på referenspersonen.

Fakturaadress - Tingsryds kommun, Box 88, 362 22 Tingsryd
OBS! För fakturaadresser till kommunföretag se nedan.

Leveransadress

Moms - Standarduppgifter avseende gällande momslagstiftning.

Tingsryds kommuns organisationsnummer

Organisationsnummer - 212000-0621

Betalningsvillkor

Fakturerings-, expeditionsavgifter eller dylika pålägg godkänns inte såvida inte detta särskilt avtalats.

Tingsryds kommun tar emot leverantörsfakturor elektroniskt

Det finns stora fördelar med elektroniska fakturor där vi tillsammans kommer att spara tid och pengar.
För att ytterligare effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor, går Tingsryds kommun över till elektroniska fakturor och vi arbetar aktivt för att få fler leverantörer att skicka elektroniska fakturor till oss. För att underlätta övergången till elektroniska fakturor har vi sammanställt information som ni behöver för att skicka e-fakturor till oss.

Skicka elektroniska leverantörsfakturor till Tingsryds kommun:

Vi samarbetar med Swedbanks fakturaväxel och tar emot elektroniska fakturor i ett standardiserat filformat enligt SFTI, vilket underlättar för både köpare och säljare

  • E-fakturaadress till Tingsryds kommun:
    2120000621
  • Adress till vår VAN tjänst/fakturaväxel:
    SWEDSESS
  • Klicka nederst på sidan för information om krav på fakturainnehåll och referenser

För att komma igång fyll i blanketten nedan och e-posta den till oss. Vi kontaktar er för att komma överens om tidpunkt för utbyte av elektroniska fakturor.

Faktureringsadresser till kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund

Stiftelsen Tingsrydsbostäder
Box 140, 362 22 Tingsryd

Tingsrydsbostäder AB
Box 140, 362 22 Tingsryd

Tingsryds Energi AB
Box 88, 362 22 Tingsryd

Tingsryds Industristiftelse
Box 88, 362 22 Tingsryd

Tingsryds utveckling och fastighets AB
Box 88, 362 22 Tingsryd

Kommunalförbund Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Box 13, 360 50 Lessebo

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen
Senast uppdaterad: 2017-07-05