Fakturor till kommunen

Fakturor till kommunen

Leverantörer till Tingsryds kommun och dess kommunala företag fakturerar via elektronisk faktura (e-faktura). Alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna ska faktureras med e-faktura. Enligt lag ska fakturor sändas enligt den internationella standarden (Peppol BIS Billing 3) om inte annat har överenskommits. (OBS: pdf-faktura räknas inte som elektronisk)


Detta gäller vid fakturering till Tingsryds kommun, samt dess kommunala företag:

 • Format e-faktura: Peppol Bis 3.0
  (
  Tingsryds kommuns Peppol-ID 0007:2120000621)
  Peppol är ett internationellt nätverk för elektronisk handel . Detta är den nya standarden och den som utvecklas.
  För mer info: Peppol | DIGG
 • Referenskod, en 6-ställig referens enligt formatet <123456>, ska alltid finnas med för att vi ska kunna ta emot och läsa in fakturan. Referenskoden ska skrivas i rätt fält i det elektroniska dokumentet och inte placeras i någon bilaga eller i adressfältet. Det är också viktigt att referenskoden står för sig själv och inte tillsammans med något namn eller annan text som till exempel ”Ref:”. Referenskod uppges av beställaren vid beställning.
 • Adresseringsuppgifter för samtliga organisationer inom Tingsryds kommun finns här:
  Instruktion e-faktura

Betalningsvillkor 30 dagar

Tingsryds kommun tillämpar betalningsvillkor 30 dagar från fakturans ankomstdag om inte annan överenskommelse har träffats. Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter med mera godkänns inte.


Du som inte hanterar e-fakturor idag

De flesta affärssystem stödjer elektronisk fakturering. Ta kontakt med er systemleverantör för att utreda möjligheten att skicka e-faktura via Peppol-nätverket.

Om du inte har ett affärssystem finns det fakturaväxlar att använda sig av.

De leverantörer som endast skickar ett fåtal fakturor per år ges möjlighet att skicka PDF-faktura. På sikt kommer denna möjlighet att fasas ut då PDF-faktura inte är ett godkänt format för elektronisk faktura. I nedan dokument finns mailadresser till resp. organisation inom Tingsryds kommun.

Kontakt

David Gustafsson, 0477-441 46

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen

Senast uppdaterad: 2023-08-28