Information till våra leverantörer

Information till våra leverantörer

Från den 1 april 2019 gäller en ny lag som innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Övergången till e-faktura i Tingsryds kommun, dess bolag och stiftelser kommer att ske succesivt, men på sikt kommer e-faktura vara standard. PDF-faktura klassas inte som e-faktura. Vi hoppas att ni hjälper oss med detta och själva vill dra nytta av e-fakturans alla fördelar som tex att det blir effektivare och säkrare.


Till leverantörer som har möjlighet att skicka e-faktura

Om ni redan har en tjänst för att skicka e-faktura kontaktar ni er befintliga operatör vid behov av hjälp.

I dokumentet Instruktion E-faktura har vi sammanställt den information ni behöver för att kunna skicka e-faktura till respektive organisation inom Tingsryds kommun. Kontakta oss gärna när den första fakturan skickas så att vi kan bekräfta att flödet fungerar.

Tingsryds kommun, samt dess bolag och stiftelser, använder sig av följande:

  • Peppol Bis 3.0. Adresseringsuppgifterna via Peppol anges i tabellerna i bifogat dokument.
  • Svefaktura-format via Swedbanks operatörs-/VAN-tjänst.

Behöver ni tid för omställning till e-fakturering tar vi emot faktura även i annat format under övergången. På sikt kommer dock endast e-fakturering bli gällande.

För att vi ska kunna ta emot och läsa in fakturan måste en giltig referens uppges på fakturan – med giltig menas en 6-ställig referens enligt formatet <123456>. Referensen uppges av beställaren vid beställning. I dokumentet Krav på faktura finns den information ni behöver för att kunna skapa en faktura med korrekt innehåll.


Till leverantörer som saknar möjlighet att skicka e-faktura

Om ni använder ett ekonomisystem är det troligt att systemet stödjer elektronisk fakturering. Ta kontakt med er systemleverantör för att utreda möjligheterna till att skicka e-faktura.

Om ni inte har ett ekonomisystem finns det idag en mängd olika leverantörer som erbjuder lösningar för att på ett enkelt sätt skapa och skicka e-faktura.

Möjligheten att skicka PDF-faktura finns tillsvidare kvar, men kommer på sikt att fasas ut. Framför allt är det de som inte har så stort flöde av fakturor som har möjlighet att skicka fakturor som PDF-fil. Många ekonomisystem kan skapa PDF-filer men det går också bra att scanna in en utskriven pappersfaktura och på så vis skapa en PDF-fil.

Ni skickar en faktura per mail. I dokumentet Krav på faktura finns PDF-mailadresser till respektive organisation inom Tingsryds kommun.


Kontakt

David Gustafsson, 0477-441 46

Sara Runesson, 0477-441 22

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen

Senast uppdaterad: 2020-10-15