Fakturor till kommunen

Fakturor till kommunen

Som leverantör till Tingsryds kommun och dess kommunala företag fakturerar ni oss via elektronisk faktura (e-faktura). Observera att pdf-fakturor inte räknas som elektroniska. Den nya lagen som trädde i kraft den 1 april 2019 innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna ska faktureras med e-faktura. Enligt lag ska fakturor sändas enligt den internationella standarden om inte annat har överenskommits. Det innebär att du som är leverantör till oss ska sända faktura enligt formatet Peppol BIS Billing 3.


Detta gäller vid fakturering till Tingsryds kommun

Tingsryds kommun, samt dess kommunala företag, använder sig av följande elektroniska format:

  • Peppol Bis 3.0 (Tingsryds kommuns Peppol-ID 0007:2120000621)
    Peppol är ett internationellt nätverk för elektronisk handel och e-inköp. Peppol består bland annat av en teknisk plattform som gör det enklare för köpare och säljare att nå och skicka elektroniska fakturor och meddelanden till varandra. Detta är den nya standarden och den som kommer utvecklas. För mer info: Peppol | DIGG
  • Svefaktura-format via Swedbanks VAN-tjänst
    Svefaktura är ett äldre format som inte längre rekommenderas som SFTI-standard. Under en övergångsperiod kan svefaktura skickas via vår VAN-tjänst, Swedbank. En VAN-tjänst är en fakturaväxel som hanterar elektroniska meddelanden och fakturor.
  • Adresseringsuppgifterna för både Peppol och Svefaktura för samtliga organisationer inom Tingsryds kommun finns i dokumentet Instruktion e-faktura.
  • Korrekt referenskod, en 6-ställig referens enligt formatet <123456>, ska alltid finnas med. Om du är osäker fråga din referensperson.

Referenskod

För att vi ska kunna ta emot och läsa in fakturan måste en giltig referens uppges på fakturan - med giltig menas en 6-ställig referens enligt formatet <123456>. Referensen uppges av beställaren vid beställning.  Referenskoden ska skrivas i rätt fält i det elektroniska dokumentet och inte placeras i någon bilaga eller i adressfältet. Det är också viktigt att referenskoden står för sig själv och inte tillsammans med något namn eller annan text som till exempel ”Ref:”.

Betalningsvillkor

Tingsryds kommun tillämpar betalningsvillkor 30 dagar från fakturans ankomstdag om inte annan överenskommelse har träffats. Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter med mera godkänns inte.


Du som inte hanterar e-fakturor idag

Flera affärssystem har idag möjlighet att skicka elektroniska fakturor. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem, faktureringssystem, VAN-tjänst eller motsvarande om de kan sända via Peppol-nätverket.

Behöver ni tid för omställning till e-fakturering tar vi emot faktura även i annat format under övergången. På sikt kommer dock endast e-fakturering bli gällande.

Om du inte har ett affärssystem finns det fakturaväxlar att använda sig av.

En pdf-faktura är inte ett godkänt format för elektronisk faktura. Möjligheten att skicka pdf-faktura finns tillsvidare kvar, men kommer på sikt att fasas ut. Framför allt är det de som inte har så stort flöde av fakturor som har möjlighet att skicka fakturor som pdf-fil.

Ni skickar 1 faktura per mail. I dokumentet Krav på faktura finns e-postadresser för pdf-fakturor till respektive organisation inom Tingsryds kommun.


Kontakt

Sara Runesson, 0477-441 22

David Gustafsson, 0477-441 46

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen

Senast uppdaterad: 2022-07-07