Swish

Swish

Tingsryds kommun har infört Swish som ett betalningsalternativ till kontanter. Det kan tex vara i skolornas caféteria, på äldreboenden eller på våra bibliotek.

Idag finns möjligheten att betala med Swish på följande ställen:

  • Tingsryds bibliotek
  • Wasaskolan

Villkor gällande barn under 18 år:
Som förälder måste du godkänna ditt barns användande av applikationen. Kontakta din bank för vilka villkor som gäller hos din bank.

Besök gärna hemsidan Getswish.se för mer information om Swish och hur man använder applikationen.

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen
Senast uppdaterad: 2018-07-12