Planerade upphandlingar

Planerade upphandlingar

I kommunens upphandlingsplan kan du se en översikt av kommande upphandlingar.

Upphandlingsplanen är en översikt över vad kommunen planera att upphandla.

Planen är ett levande dokument och förändras över tiden. Det kan tillkomma upphandling, omprioriteringar mm.

Uppdatering sker kontinuerligt.

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-01-19