Framtid Tingsryd

Tydligare kompassriktning för kommunen

Tingsryds kommun påbörjar nu ett långsiktigt arbete i form av ett projekt som fått namnet Framtid Tingsryd. Arbetet ska genomföras tillsammans med medborgare, medarbetare och politiker. Målet med arbetet är att skapa en tydlig, enhetlig och sammanlänkad struktur av Tingsryds kommuns målsättningar och styrning.

- Kompassriktningen är viktig för att vi alla ska jobba åt samma håll. Saker behöver hänga ihop mer och bli tydligare för våra medborgare och medarbetare, säger Christer Kratz, kommunchef i Tingsryds kommun

Projektet kommer innefatta arbete med bland annat vision, översiktsplan och värdegrund. Även styrkedjan som säkerställer hur politiska beslut blir verklighet kommer att ses över och förbättras.

- En genomarbetad styrmodell ska bidra till att skapa en röd tråd från långsiktiga mål till det dagliga arbetet för varje enskild medarbetare, säger Rebecca Elmforsen som är med och leder projektet.

Arbetet pågår under flera år. Kommunledningsförvaltningen, som är den förvaltning som har fått uppdraget att leda arbetet, har en nära dialog med de förtroendevalda om hur arbetet går. Hösten 2022 kommer kommunstyrelsen ta ett nytt beslut om det fortsatta arbetet med Framtid Tingsryd.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08