Integration

Integration

Varje år kommer invånare utan svenskt medborgarskap till Tingsryds kommun. En del har flyttat hit som ”spontaninvandrare”, medan andra har kommit via migrationsverket. Med olika bakgrunder, erfarenheter och åldrar är dessa personer en viktig tillgång för kommunen.

Vad gör vi då för att få nysvenskar att trivas i vår kommun? Hur gör vi för att få dem att integreras så fort och så bra som möjligt? Hur får vi dem att vilja bo kvar i kommunen?

En bra samverkan med olika föreningar, sysselsättning och olika fritidsaktiviteter som passar alla åldrar är viktiga för att få nysvenskar att integreras och att knyta kontakt.

Syfte med integration:

  • Utanförskapet bland utrikesfödda ska minska.
  • Möten mellan människor med olika etnisk och kulturell bakgrund ska främjas, i arbetet och skolan.
  • En god boendesituation ska skapas.
  • Fler utrikesfödda ska få jobb.
  • Fördomar och negativa attityder mot och mellan befolkningsgrupper ska upphöra, bl. a. genom god information och kommunikation.
  • Alla ska kunna leva och växa upp i trygghet och med framtidstro. Alla ska mötas av en verksamhet som respekterar olikheter. Service och tjänster är lika tillgängliga, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för alla.
  • Alla invånare har en skyldighet att ta reda på och anpassa sig efter de lagar och regler som gäller i Sverige samt ta ett ansvar för att engagera sig i samhället.
  • Nyanlända invandrare ska få en bra introduktion till det svenska samhället. Individens erfarenheter och kompetens ska tas tillvara så att det gynnar individen och samhället. Arbete och egen försörjning är grunden för ett självständigt liv.

Sidansvarig: Integrationsenheten

Senast uppdaterad: 2022-03-24