Fadderverksamhet

Fadderverksamhet

Vad gör en fadder?
Som fadder jobbar du ideellt och hjälper den nysvenske att komma in i det svenska samhället. Sådant som är självklart för oss som har växt upp och bott länge i Sverige är inte lika självklart för de personer som kommer hit. Det är absolut inte bindande och du kan avsluta samarbetet när som helst.

Vem kan bli fadder?
Alla kan bli faddrar. Det enda som krävs är att du är nyfiken på andra kulturer och att du vill träffa människor från andra kulturer.

Hur fungerar fadderverksamheten?
Tingsryds kommun matchar fadder och nyanlände utifrån vad de har för intressen och önskemål. Kommunen anordnar första träffen sedan får fadder och nysvensk sköta resten på egen hand. De bestämmer alltså själva hur ofta, var och när de vill och kan träffas.

Syfte
Genom fadderverksamheten kan nysvenskar knyta kontakter, öva på sin svenska och få mer kunskap om det svenska samhället.

Målgrupp
Studenter, kärleksinvandrare, män, kvinnor, familjer, föreningar, pensionärer, studenter, mamma/pappalediga, yrkesverksamma, invandrare som bott länge i Sverige.
Ansvarig är Tingsryds kommun i samarbete med bl.a. Svenska kyrkan, Söderportkyrkan, Röda Korset, NBV, ABF.

Förslag på aktiviteter:

• Fika
• Matlagning
• Promenad, ”lär känna din ort”
• Gå på bio, teater
• Simma, cykla
• Sjunga, dansa
• Besöka någon förening

Sidansvarig: Integrationsenheten
Senast uppdaterad: 2018-03-12