Mötesplatser

Mötesplatser

Tingsryds kommun driver mötesplatser på kommunens orter i samarbete med studieförbundet ABF.

Mötesplatserna finns för att skapa förutsättningar för människor från olika kulturella och etniska bakgrunder att träffas och lära ifrån varandra.

Mötesplatserna är öppna för alla. Det spelar ingen roll om du är nyanländ, svensk, kärleksinvandrare, pensionär, ungdom eller invandrare som bott länge i Sverige eller om du tillhör en förening. Öppettiderna på våra mötesplatser varierar. Det  finns idag tre mötesplatser i kommunen

  • Torgträffen Ryd (Storgatan/torget) Öppet måndag-fredag
  • Träffpunkt Tingsryd,  Dackegatan 12 i Tinsgryd. Öppet måndag-onsdag-fredag
  • Träffpunkt Konga, Ronnebyvägen (Folkets Hus). Öppet måndag -fredag

De tre mötesplatserna är också öppna var tredje lördag

r att få information om den mötesplats du vill besöka, och vilka tider det är öppet
kontakta Medborgarkontoret Tingsryds kommun, 0477-441 00

Broschyr mötesplatser svenska

Broschyr mötesplatser arabiska

Du kan boka lokalen om du vill genomföra en aktivitet.
Vill du boka lokalen? Kontakta kommunens integrationssamordnare, se kontakter

Vad gör man på mötesplatserna?

Den anordnas kvällar med internationellt tema.
Vem som helst kan anmäla sitt intresse för att hålla i ett föredrag.

På mötesplatserna kan man även lära känna andra människor och byta erfarenheter med varandra.

Mötesplatserna erbjuder:

• Hjälp med svenska språket
• Studiecirklar
• Olika temakvällar/filmkvällar
• Information från olika myndigheter
• Samhällsinformation

På mötesplatserna finns visst språkstöd i arabiska, dari och somaliska

Facebook   Mötesplatser Tingsryd  

 

Sidansvarig: Integrationsenheten
Senast uppdaterad: 2018-03-12