Mötesplatser

Mötesplatser

Tingsryds kommun driver mötesplatser på kommunens orter i samarbete med studieförbundet ABF.

Mötesplatserna finns för att skapa förutsättningar för människor från olika kulturella och etniska bakgrunder att träffas och lära ifrån varandra.

Mötesplatserna är öppna för alla. Det spelar ingen roll om du är nyanländ, svensk, kärleksinvandrare, pensionär, ungdom eller invandrare som bott länge i Sverige eller om du tillhör en förening. Öppettiderna på våra mötesplatser varierar. Det  finns idag tre mötesplatser i kommunen

 

r att få information om den mötesplats du vill besöka, och vilka tider det är öppet
kontakta Medborgarkontoret Tingsryds kommun, 0477-441 00

Broschyr mötesplatser svenska

Broschyr mötesplatser arabiska

 

Mötesplatserna erbjuder:

• Hjälp med svenska språket
• Studiecirklar
• Information från olika myndigheter
• Samhällsinformation

På mötesplatserna finns visst språkstöd i arabiska, dari och somaliska

Facebook   Mötesplatser Tingsryd  

Sidansvarig: Integrationsenheten
Senast uppdaterad: 2018-03-12