Hur kan jag hjälpa till?

Hur kan jag hjälpa till?

Vill du vara fadder till nyanländ familj?
Som fadder jobbar du ideellt och hjälper den nysvenske att komma in i det svenska samhället. Sådant som är självklart för oss som har växt upp och bott länge i Sverige är inte lika självklart för de personer som kommer hit. Det är inte bindande och du kan avsluta samarbetet när som helst.

Klicka här för mer information!

Vill du bli språkvän?
Som språkvän umgås man över gränserna.  Den nyanlända får kontakt med etablerade personer i Sverige och på så sätt kan vardagen underlättas, den nyanlända lär sig snabbare svenska och sociala koder.

Mer information, kontakta integrationssamordnaren, se kontakter

Vill du bli familjehem/kontaktperson för ensamkommande flyktingbarn?
För mer information eller för att lämna intresseanmälan, kontakta medborgarkontoret 0477-441 00 eller E-post: medborgarkontoret

Kan du tänka dig att vara god man till ensamkommande flyktingbarn?
Kontakta då gärna överförmyndaren via medborgarkontoret 0477-441 00

Sidansvarig: Integrationsenheten
Senast uppdaterad: 2018-03-12