Frågor och svar om mottagandet av flyktningar

Frågor och svar om mottagandet av flyktningar

Här har vi samlat frågor och svar som rör mottagandet av flyktingar.

Evakueringsboenden, hem för ensamkommande flyktingbarn och asylboenden. Vad är det för skillnad på de olika formerna av boenden?

  • Evakueringsboende är ett boende som Migrationsverket gett uppdrag åt kommunerna att ordna. Migrationsverket är huvudman, men kommunerna har uppdraget.Läs mer utförliga frågor och svar gällande evakueringsboenden hos migrationsverket, genom att klicka här!
  • Hem för ensamkommande flyktingbarn är antingen ett HVB-hem (Hem för vård boende),stödboende eller ett familjehem (barn placerade hos en familj). Dessa är kommunernas ansvar och har länge ingått i kommunens verksamhet.
  • Asylboende är ett boende dit människor som sökt asyl på något av Migrationsverkets kontor placeras. Migrationsverket är huvudman.

Vi uppdaterar vår information kontinuerligt.

Kan jag skänka saker och kläder?

Nej , vi hänvisar dig till Röda Korset Kupan eller annan klädinsamling

Var kan jag hitta mer information?

I följande länkar kan du hitta aktuell information kring flyktingsituationen i vår region men även i landet i stort. Dessa sidor uppdaterar ständigt lägesrapporter.

Sidansvarig: Integrationsenheten
Senast uppdaterad: 2018-03-12