Stationen Tingsryd

Stationen Tingsryd

Stationen är en mötesplats för stöd och hjälp för dig som är ny i Sverige eller som är på väg in i sysselsättning eller arbete.

Integrationsenhetens uppdrag är att få nya kommuninvånare att känna sig delaktiga i vårt gemensamma samhälle. Vi hjälper flyktingar och nyanlända på plats i vår kommun. Vi erbjuder utbildning och vägledning genom utbildningsplikten, en insats som riktar sig till personer som läser SFI och behöver komplettera sina studier med utbildning i till exempel arbetsmarknadskunskap och samhällskunskap samt individuell coachning.

På Stationen kan du få stöd med:

  • Vägledning, information  och stöd i kontakt med myndigheter.
  • Hjälp och stöd i att fylla i ansökan och blanketter.
  • Förklara myndighetsbeslut och samhällsstruktur.

Behöver du stöd och hjälp?
Kontakta oss via länk: Mötesplats Arbetsmarknad- och integrationsenheten - Tingsryds kommun

  • Fredagar: Språkfredag  kl.13:00-15.00.
    Här möts vi med samtalet i fokus. Till vår hjälp har vi volontärer

Till Stationen kan du också komma om du deltar i Stationens projekt "Tillsammans i Tingsryds kommun" eller har annan insats hos oss

Sidansvarig: Integrationsenheten

Senast uppdaterad: 2022-03-24