Integrationsprojekt

Tillsammans i Tingsryds kommun

Tingsryds kommun har beviljats stöd till ett projekt – Tillsammans i Tingsryds kommun. Stödet kommer från Europeiska unionens Asyl-. Migrations-, och integrationsfond.

Projektets huvudmål är att 100 långtidsarbetslösa nysvenskar i kommunen ska ges möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden eller studier.

Detta genom att satsa på arbetsmarknadskunskap, körkortsintroduktion, utökad samhällsinformation, hälsokommunikation, föräldrakurser och digital kompetens för att komplettera SFI.

Projektet kommer genom brobyggare samverka med företag, föreningar och civilsamhället för att möta deltagarna på sin egen arbetsplats eller i sin vardag.
Förhoppningen är att samarbeten och samverkan ska kunna ge jobbspår för lågutbildade kopplat till våra lokala företags behov.

Deltagarna i projektet ska genom sitt deltagande få bättre kunskaper och förutsättningar för att kunna integreras i samhället och komma ut i någon form av sysselsättning.

Sidansvarig: Integrationsenheten

Senast uppdaterad: 2021-09-08