Välkommen till Sverige

Välkommen till Sverige

Välkommen till Sverige och Tingsryds kommun.

Om vår kommun

Tingsryds kommun är en levande, attraktiv och modern landsbygdskommun, mitt i en stark tillväxtregion. Här finns engagerade medborgare, ett aktivt näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till mänskliga möten. I Tingsryds kommun bor mer än en tredjedel av befolkningen på landsbygden. I samtliga sju tätorter Konga, Linneryd, Ryd, Rävemåla, Tingsryd, Urshult och Väckelsång finns en grundservice med skola, affär samt barn- och äldreomsorg.

Bygden präglas av ett småskaligt jordbrukslandskap med över 200 sjöar. Inom en timmes radie från Tingsryds kommun bor nästan 300 000 människor och på två timmar når man en av Europas tillväxtregioner Malmö och Köpenhamn. I vår närhet finns Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar samt Blekinge Tekniska högskola i Karlskrona och Karlshamn.

Medborgarkontoret

Har du frågor om skola, boende, eller behöver du hjälp att fylla i blanketter så hjälper vi dig.

På Medborgarkontoret i Tingsryds kommun, Torggatan 12, kan du få hjälp med det mesta, eller
få veta vart du ska vända dig. Du får gärna ringa till 0477-441 00.

Medborgarkontoret har följande öppettider:
Måndag till torsdag 07.30-16.30
Fredag 07.30-16.00

Skola och barnomsorg

Att flytta till ett nytt land är inte lätt, varken för föräldrarna eller för barnen, vilket ibland kan leda till missförstånd och till och med konflikter mellan föräldrar och barn. I Sverige har barn rättigheter precis som vuxna och det är viktigt att dessa respekteras.

Förskola och skola

I Tingsryds kommun finns skolor och förskolor i alla kommundelar. Du är garanterad plats i förskola inom fyra månader efter ansökan och på fritidshem inom två månader efter ansökan. Skolan är kostnadsfri och dina barn får lunch. Varje termin har skolan föräldramöte och det är viktigt att du som förälder är med och kan ta del av informationen som ges.

Internationella klasser

Det finns internationella klasser för elever som nyligen kommit till Sverige. Där arbetar skolan
med att förbereda eleverna för en svensk skolgång, ge eleverna tillräckliga kunskaper i det svenska språket samt ge dem förståelse för hur det svenska samhället och skolan fungerar. Dessa klasser finns på Dackeskolan i Tingsryd, Örmoskolan i Konga och Trojaskolan i Ryd.

Gymnasium

Wasaskolan är kommunens gymnasieskola och ligger i Tingsryd. Men flera olika program att välja mellan. Tingsryds kommun har också en av de modernaste musikskolorna i hela landet, AMB (Academy of Music and Business). Här kan du som brinner för musik få möjlighet att studera allt från att spela instrument till entreprenörskap inom musikbranschen.

Vuxenutbildningen - Svenska för invandrare (SFI)

På vuxenutbildningen kan du som vuxen och nyanländ lära dig svenska för Invandrare (SFI). Undervisningen bedrivs under hela året, med ett uppehåll under juli månad, och anpassas efter dig och din språkliga nivå. Ansökningsblanketten till kursen kan du få om du kontaktar  vuxenbildningen. Du kan också skriva ut den här: Ansökan och inskrivning SFI

Förutom svenska kan du även läsa andra ämnen som matematik, engelska, historia med mera. För allas trivsel är det viktigt att det är ordning och reda i klassen. Undvik därför att prata i telefon under lektionerna.

Ekonomi

Är du bosatt i Tingsryds kommun och inte kan försörja dig? Då kan du ha rätt till bistånd i form
av försörjningsstöd, som är ett behovsprövat stöd.

Försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd innebär både rättigheter och skyldigheter. Innan du söker ekonomiskt stöd vill vi att du gör vad du kan för att försörja dig. Du ska till exempel aktivt ha sökt arbete. Den som får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska därför vara anmäld hos arbetsförmedlingen. Du ska vara beredd att ta de arbetsmarknads- och utbildningsåtgärder som erbjuds dig. Du har inte rätt till försörjningsstöd om du inte själv försöker bidra till din försörjning. För mer information kontakta individ- och familjeomsorgen i kommunen på 0477 441 00.

Etableringsersättning

När du fått ditt uppehållstillstånd har du rätt till etableringsersättning. För att få full ersättning
måste du delta i olika aktiviteter såsom svenska för invandrare, SFI, eller göra en praktik.

Frånvaro

Etableringsersättningen är baserad på din närvaro i skolan och/eller praktiken. Om du eller ditt barn är sjuk måste du anmäla det till din lärare på SFI. Om du missar skolan utan någon anledning kommer du inte att få ersättning för dagarna som du varit borta från skolan. Därför är det viktigt att du alltid anmäler din frånvaro till din lärare när du är sjuk. Men du har rätt att vara hemma och vårda ditt barn utan att det påverkar din ersättning, det är i så fall viktigt att
du informerar Försäkringskassan.

Betala räkningar

Etableringsersättningen ska först och främst användas till att betala hyra och räkningar och det ska även räcka till mat för en månad. Kommunen kan inte hjälpa dig att betala dina räkningar om du har använt dina pengar till något annat än att betala räkningar.

Ränta

När du har fått en ny lägenhet kan du låna pengar från CSN för att köpa in möbler till din nya lägenhet. Lånet ska återbetalas med ränta. Räntan täcker administrativa kostnader, det vill säga löner, till dem som arbetar med detta.

Vårdcentral

I Tingsryds kommun finns vårdcentraler i Tingsryd och Ryd. Där kan du träffa läkare, tandläkare, barnmorska eller sjuksköterska. Du kan välja själv om du vill gå till vårdcentralen i Ryd eller vårdcentralen i Tingsryd. Om du inte har möjlighet att ta dig till vårdcentralen på grund av sjukdom kan en läkare, en sjuksköterska eller en barnmorska komma hem till dig istället. Närmsta sjukhus ligger i Växjö.

Boka tid

Du måste alltid boka tid för att träffa en läkare. Det är också viktigt att du kommer i tid. Har du ingen möjlighet att komma till ett läkarbesök måste du ringa och avboka ett dygn innan annars måste du betala för besöket, även om du inte varit där. Du kan alltid betala på plats. Du kan också få en faktura hemskickad till dig men då tillkommer extra avgifter. På många vårdcentraler eller på Folktandvården kan man inte längre betala med kontanter. Du kan alltid betala med kort eller få en faktura hemskickad.

Ambulans

I alla akuta lägen ska du ringa 112, som kommer att skicka ambulans. Ambulans ska enbart tillkallas om läget är akut.

Tolkhjälp

Vi använder oss ofta av tolkar via telefon. Detta innebär att det är någon som du inte känner och som har tystnadsplikt. Det du berättar kommer också att stanna mellan berörda.

1177

Ring 1177 för att få råd om olika sjukdomar. På www.1177.se kan du få information på olika språk.

Apotek

I anslutning till vårdcentralen i Tingsryd och Ryd finns apotek där du kan köpa och hämta dina
mediciner.

Äldreomsorg, funktionshindersomsorg samt individ- och familjeomsorg

Det är kommunen som ansvarar för funktionshinderomsorgen, äldreomsorgen och individ- och
familjeomsorgen. Funktionshinderomsorgen erbjuder olika former av stöd för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Äldreomsorgens verksamhet är till för dig som har behov av exempelvis hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm eller matdistribution. Individ- och familjeomsorgen ansvarar bland annat för utredningar och handläggning av ekonomiskt bistånd, utredningar av orosanmälningar gällande barn och missbrukare, ge stöd och behandlingsinsatser för barn, vuxna och missbrukare.

Boende

Söker du bostad kan du kontakta Tingsrydsbostäder som äger lägenheter runt om i kommunen. Det finns även ett antal privata fastighetsägare som du kan ta kontakt med. Vill du köpa hus eller gård kontaktar du en mäklare. Se kommunens hemsida för mer information.

Hyra lägenhet

För att du som hyresgäst och dina grannar ska trivas är det viktigt att ta hänsyn till varandra. Se till att det är lugn och ro både inom de egna väggarna och i gemensamma utrymmen. Du har som hyresgäst även ansvar för besökande till dig. Om du blir störd, kontakta fastighetsägaren. Vid återkommande störningar kan man som hyresgäst förlora rätten till lägenheten.

Tvättstuga

För att använda tvättstugan måste du boka tid. Information om detta får du av ansvarig bovärd eller hyresvärd. Det är viktigt för allas trevnad att tvättstugan lämnas städad efter avslutad tvättid.

Sopor

Hushållssopor ska källsorteras, paketeras väl och kastas enligt hyresvärdens anvisningar. Grovsopor såsom glas, metall, plast, papper, kartong och dylikt lämnas på närmaste återvinningsstation eller Elsemåla återvinningscentral. Läs mer om detta på kommunens hemsida.

Parabolantenn

Om du ska montera en parabolantenn, kontakta först din hyresvärd för tillstånd och instruktioner.

Rökning

Det är inte tillåtet att röka i trapphuset, tvättstugan, hissen, källaren, balkong och andra allmänna
utrymmen. I vissa lägenheter är det rökförbud. Från 1 juli 2019 är det också förbjudet att röka i offentliga miljöer som uteserveringar, lekplatser, inhägnade platser för idrott och lek, tågperronger, entréer till rökfria lokaler och busshållplatser. Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Husdjur

Du som djurägare har ansvar för ditt husdjur. Släpp inte ut djur utan tillsyn. Se till att de inte förorena på fastighetens område och att grannar inte störs.

Uppsägning

När du ska säga upp ditt hyreskontrakt måste en skriftlig uppsägning ske till din hyresvärd.
Uppsägningstiden är tre kalendermånader, vid dödsfall en kalendermånad. Mer information får du av din hyresvärd.

Flyttstädning

När du flyttar från din lägenhet är det viktigt att alla utrymmen är tömda och välstädade. Hyresvärden gör en besiktning vid avtalad tid. Skador, onormalt slitage och eventuell extrastädning debiteras dig som hyresgäst.

Nycklar

När du flyttar in får du ett antal nycklar till lägenheten, dessa ska lämnas tillbaka till hyresvärden
när du flyttar. Om det saknas någon nyckel debiteras du som hyresgäst.

Föreningar och aktiviteter

Att engagera sig i en förening är ett bra sätt att knyta kontakter och skaffa vänner. Är du intresserad av idrott, fiske, textil, musik eller är du sugen på att träffa andra människor är det bara att höra av sig till en förening. I Tingsryds kommun finns många olika föreningar och du kan ta del av flera aktiviteter som sport, musik och konst. Är du intresserad av sport så finns det bland annat fotboll, ishockey, innebandy, ridning och gymnastik i kommunen. Fotboll spelas i orterna Tingsryd, Ryd, Rävemåla, Linneryd, Konga, Väckelsång och Urshult. För att se vilka föreningar som finns i kommunen, klicka här!

Bibliotek

På ett bibliotek kan du helt gratis läsa tidningar, låna böcker på olika språk eller använda en dator. Det finns också böcker på nybörjarsvenska. Har biblioteket inte den bok du söker, kan de beställa den till dig från ett annat bibliotek i Sverige. Biblioteket har också många kulturevenemang för både vuxna och barn. Via bibliotekets hemsida kan du läsa tidningar på över 60 språk från 100 länder. Det finns bibliotek i Tingsryd, Ryd, Rävemåla. Biblioteket i Tingsryd är öppet varje vardag mellan klockan 10-18.30 och på lördagar mellan 10-13.

Svenska kyrkan

Svenska Kyrkan finns på de flesta orterna i kommunen och bedriver olika aktiviteter för både barn
och vuxna. I Tingsryd finns även Söderportkyrkan som ägs och drivs av Tingsryds babtistförsamling. Svenska kyrkan Tingsryd nås på 0477-77 90 00 eller besök www.svenskakyrkan.se/tingsryd. Söderportskyrkan har telefon 0477-103 24.

Kulturverkstan

Inom Kulturverkstans verksamhet finns möjlighet att sjunga, spela ett instrument eller spela teater. Telefon 0477-103 80.

Försäkringskassan

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. De utreder och beslutar i över 40 olika bidrag och förmåner. Försäkringskassan betalar ut omkring 200 miljarder kronor per år, varav hälften går till sjuka och personer med funktionsnedsättning. En tredjedel betalas ut till barn och familjer i form av bland annat barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ännu ett uppdrag: Att samordna resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att komma tillbaka till arbetslivet. Försäkringskassan är också utbetalande myndighet för Pensionsmyndigheten. Försäkringskassan har kontor i Växjö.

Sidansvarig: Integrationsenheten

Senast uppdaterad: 2024-01-12