Tingsryds Industristiftelse

Tingsryds Industristiftelse

Uppdrag

Tingsryds Industristiftelse har som uppdrag att inom Tingsryds kommun förvärva och förvalta fastigheter, underlätta utveckling och nyetablering av företag i kommunen genom att hyra ut väl anpassade lokaler och i övrigt aktivt medverka till att stärka näringslivet inom kommunen. Det senare sker i nära samarbete med näringslivsfunktionen i kommunen.

Fastighetsinnehav

Stiftelsens fastighetsinnehav utgörs av:
Örnen 17, Dackegatan 40, Tingsryd, kontor m.m.
Ryd 11:1, Östergatan 9, Ryd, industrilokal
Ryd 1:145, Östergatan 18, Ryd, brandstation, industrilokal
Travet, Travbanan 1, Tingsryd, sportanläggning, kontor, veterinärstation

Lokalytan uppgår till ca 6 900 m2.

Tingsryds Industristiftelses styrelse

Styrelsen i Tingsryds Industristiftelse utses av Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. Verkställande direktör är

Karin Nilsson.

Ordinarie ledamöter:

Mikael Jeansson (s), sammankallande
Jan-Åke Cesar (s)
Lennart Fohlin (c)
Patrick Ståhlgren (m)
Björn Elmqvist (c)

Ersättare:

Håkan Karlsson (s)
Conny Söderkvist (s)
Åke Nyberg (m)
Marie-Louise Hilmersson (c)
Lars Nilsson (c)

Sidansvarig: Tingsryds Industristiftelse
Senast uppdaterad: 2018-01-22