Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

Föremål för verksamheten
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i Tingsryds kommuns ägda bolag samt övergripande samordna dotterbolagens verksamheter.

Ändamålet med verksamheten
Ändamålet med bolagets verksamhet är att nå ökad effektivisering och ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser.

Tingsryds Kommunföretag AB styrelse
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. Verkställande direktör är Christer Kratz.

Ledamöter:
Mikael Jeansson (S), ordförande

Anna Johansson (C), vice ordförande

Magnus Carlberg (S),  ledamot

Cecilia Cato (C),  ledamot

Patrick Ståhlgren (M),  ledamot

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2020-03-03