Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i Tingsryds kommuns ägda bolag samt övergripande samordna dotterbolagens verksamheter.

Ändamålet med verksamheten

Ändamålet med bolagets verksamhet är att nå ökad effektivisering och ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser.

Tingsryds Kommunföretag AB styrelse

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. Verkställande direktör är Christer Kratz.

Ordinarie ledamöter:

Magnus Carlberg (S), ordförande
Anna Johansson (C), vice ordförande
Gunilla Svensson (S)
Inge Strandberg (M)
Mikael Andersson (C)

Ersättare:

Christoffer Svensson (S)
Johan Johansson (S)
Karin Olsson (M)
Lars Nilsson (C)
Eva Hagelberg (C)

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2017-12-20