Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivning

Som konsument behöver du ibland stöd och råd i frågor som rör köp av varor eller tjänster av företag. Det kan röra klagomål, köpevillkor, avtalsfrågor och liknande i samband med ett köp eller tolkning av avtal.

Konsumentverket

På sidan Hallå Konsument kan du få oberoende konsumentvägledning. Tänk på att du även kan ringa Hallå Konsument på 0771-525 525. Fler svar på frågor om konsumenträtt hittar du på Konsumentverkets webbplats. Tips och råd om hur du kan klaga på en vara eller tjänst hittar du på www.konsumentverket.se/klagoguiden/

 

Länkar

Konsumenternas vägledning om bank och försäkring
Har du frågor gällande bankärende, el, försäkring, telefoni, bredband eller boende kan du ringa direkt till följande expertbyråer eller besöka deras webbplats där du har möjlighet att hitta svar på dina frågor.

Konsumenternas energimarknadsbyrå
Konsumenternas energimarknadsbyrå om el, fjärrvärme och gas.

Telekområdgivarna
Opartisk rådgivning för konsumenter inom telefoni, tv och internet.

Allmänna Reklamationsnämnden
Information via deras webbplats.

Konsumenteuropa
För frågor med internationell karaktär, besök webbplats.

Energimyndigheten
Frågor om energi, energikällor samt tester.

Energimarknadsinspektionen
Jämför el-priser och beräkna olika kostnadsalternativ.

Ung konsument
Konsumentverkets hemsida för unga.

Boupplysningen
Frågor som rör boende.

Fastighetsmäklarnämnden
Frågor som rör boende.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2021-01-14